yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->2.3. Оцінювання ризику невиявлення викривлень у фінансових документах

Основи аудіту

2.3. Оцінювання ризику невиявлення викривлень у фінансових документах

    Ризик невиявлення (його рівень) пов'язаний з обсягом та характером   проведення аудиторських  процедур по суті. Перші дві складові  загального аудиторського ризику безпосередньо впливають на характер, обсяги і витрати часу на виконання необхідних аудиторських  процедур. Як правило, аудитор регулює (доводить) розмір загального аудиторського ризику до прийнятної величини збільшення аудиторських  процедур. Разом із тим, як зазначено в нормативі аудиту, ризику  невиявлення не можна уникнути, коли аудиторські докази мають переконливий, а не вичерпний (абсолютно точний) характер.

Результати оцінювання властивого ризику та  внутрішнього контролю перебувають у зворотній залежності від прийнятого рівня невиявлення викривлень. Це означає, що чим нижчий ризик викривлення матеріалів, тим вищим є прийнятий рівень невиявлення викривлень при плануванні аудитором перевірок на суттєвість, які спрямовані на обмеження обсягу аудиту, і навпаки.

     Ризик невиявлення помилок безпосередньо пов’язаний із проведенням незалежних процедур перевірки. Зроблене аудитором оцінювання невідповідності внутрішнього контролю й оцінювання  властивого ризику впливає на характер, строки  та обсяг аудиторських процедур, які виконуються аудитором із метою зменшення ймовірності невиявлення помилок і перекручень. Певний ризик невиявлення помилок існує завжди, навіть коли аудитор перевірить  усі  залишки за рахунками або всі види операцій, тому що більша частина аудиторських доказів має скоріше аргументаційний, ніж підсумковий характер.

          Таким чином, визначення всіх складових аудиторського ризику є одним із головних завдань на стадії попереднього обстеження . Аудитор повинен не лише констатувати розмір ризику, а спланувати ризик невиявлення помилок на допустимому рівні.

 

Запитання для самоперевірки

1.     Дайте визначення категорії „ризик”.

2.     Наведіть класифікацію ризиків.

3.     Дайте визначення аудиторського ризику.

4.     У чому полягає суть властивого ризику?

5.     Що являє собою ризик контролю?

6.     У чому полягає суть невиявлення помилок?

7.     Наведіть класифікацію аудиторських ризиків.

8.     За якою факторною моделлю можна розрахувати загальний аудиторський ризик?

9.      Які обмеження існують при плануванні аудиторського ризику?

10.             Як оцінюється властивий ризик?

11.             Назвіть стадії оцінювання ризику внутрішнього контролю.

12.              Як оцінюється ризик невиявлення помилок?

 

 

 

 

18