yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->3. Дії аудитора при виявленні помилок і  шахрайства

Основи аудіту

3. Дії аудитора при виявленні помилок і  шахрайства

        У разі виявлення помилок та шахрайства аудитор має  відобразити їх сутність, а саме: зміст помилки, посилання на норму закону або іншого нормативного документа, навести перелік  і додати необхідні документи, які підтверджують наявність перекручень, пояснення посадових осіб із цього приводу, перелік посад та прізвища посадових осіб, котрі припустилися помилок і  шахрайства, а також осіб, які санкціонували такі перекручення, назви підрозділів, розмір заподіяної шкоди та інші відомості.

 Незважаючи на те що аудитор ураховує при формуванні своєї думки лише  суттєві перекручення фінансової звітності, у процесі аудиту він повинен зафіксувати всі виявлені ним помилки і факти шахрайства, довести їх до відома замовників аудиту. При  визначенні  необхідності  представлення  інформації підприємству, котрому потрібно надати інформацію про можливі або наявні факти шахрайства чи суттєві помилки,  аудитор повинен урахувати всі пов'язані із цим обставини. Щодо фактів шахрайства  аудитор має оцінити участь у цьому керівних осіб підприємства. У  більшості  випадків  про  існування  шахрайства  буде доцільно повідомити керівника особи,  яка задіяна у  шахрайстві  та  займає службову  посаду на рівень нижчу,  ніж її безпосередній керівник. Якщо до шахрайства причетний найвищий керівник підприємства  (директор ) аудитор має право і повинен отримати юридичну консультацію від іншого фахівця (юриста чи адвоката)  стосовно своїх подальших дій або напрямів аудиту.

  Подальші дії аудитора залежать від конкретних обставин, але одержана аудитором інформація щодо помилок та  шахрайства впливає на його думку  стосовно перевіреної фінансової звітності і виду аудиторського висновку. Якщо аудитор дійшов висновку, що помилки та шахрайство є істотними  на  рівні фінансової звітності підприємства й  не можуть бути відповідно в ній відображені або  не  можуть  бути  зроблені виправлення  звітності,  то  йому слід дати аудиторський висновок негативного характеру чи  відмовитися від висновку.

     У випадку,  коли аудитор не може визначити характер  помилки або шахрайства  чи не має впевненості, що результат певних операцій можна розцінити  як  помилку  або  шахрайство,  оскільки існують зовнішні обмеження (а не з боку підприємства),  йому слід розкрити такий вплив в аудиторському звіті.  Наприклад, ситуації, коли існують протилежні тлумачення окремих вимог українського законодавства з питань оподаткування підприємства.  У цьому випадку офіційне  рішення про наявність або відсутність помилок може дати тільки районний,  міський чи республіканський Арбітражний суд України.

В обов'язки аудитора не входить повідомлення  про  знайдені  ним  порушення  ще  когось,  крім  керівництва  (власників) підприємства.

В  інших  випадках  аудитор не має права надавати інформацію про факти порушень законодавства  або  надавати  які-небудь документи стороннім підприємствам чи особам.

Сторонні користувачі фінансової  звітності  підприємства  мають  право вимагати надання їм інформації про результати проведеного аудиту й отримати аудиторський висновок  для  ознайомлення тільки від керівництва або власників підприємства,  якщо такі сторонні  користувачі  бажають  мати  уявлення  про  стан  справ  на підприємстві.

Аудитор може відмовитися від  подальшого  обслуговування клієнта, якщо клієнт не враховує його зауважень стосовно існування помилок і шахрайства,  навіть коли шахрайство істотно не впливає на фінансову звітність підприємства. Таким прикладом може бути ситуація, коли аудитор знає, що до таких фактів має відношення вище  керівництво  підприємства  і  це впливає на достовірність та повноту інформації,  наданої аудитору під  час  проведення  аудиторської перевірки, а також на можливість постійної співпраці аудитора із цим клієнтом.  Під час прийняття такого рішення  аудитор обов'язково повинен одержати юридичну консультацію із цього питання для підтвердження його правильності.

    

 

Запитання для самоперевірки

1.     Дайте визначення термінам “шахрайство”, “помилка”, “маніпуляція обліковими записами”, “фальсифікація бухгалтерських документів і записів”, “невідповідне відображення записів у реєстрах обліку”, “незвичайні операції”.

2.     Окресліть відповідальність аудитора при виявленні помилок та шахрайства.

3.     Яку відповідальність несе  керівництво підприємства, що перевіряється?

4.     Які основні процедури виявлення помилок і шахрайства?

5.     Які заходи проводяться за обставин, коли існує інформація про наявність помилок та шахрайства?

6.     Якими мають бути дії аудитора в разі виявлення помилок і шахрайства?

 

 

 

21