yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->2. Джерела аудиторських доказів

Основи аудіту

2. Джерела аудиторських доказів

Залежно від змісту об’єкта контролю аудитор вибирає відповідні джерела інформації, які дають повну характеристику об’єкта, що досліджується.

Такими джерелами можуть бути:

-         дані первинних документів , в яких відображається зміст відповідних господарських операцій або первинних звітів, де наведено узагальнені дані про об’єкт контролю за певний період часу;

-         облікові регістри, в котрих узагальнюється та накопичується інформація з відповідних первинних документів і  звітів у розрізі їх економічного змісту;

-         головна книга – регістр синтетичного обліку , де відображаються залишки на початок і кінець звітного періоду  та обіг по дебіту й кредиту відповідного рахунку;

-         фінансова звітність;

-         плани , кошториси, калькуляції, розпорядчі документи;

-         матеріали перевірок і ревізій, проведених державними контролюючими органами;

-         матеріали внутрішньогосподарського контролю підприємства, в тому числі за результатами позапланових перевірок та інвентаризацій;

-         дані, отримані аудитором при проведенні документального і фактичного контролю;

-         письмові та усні свідчення працівників підприємства.

 

 

26