yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->Тема 8. Аудиторські робочі документи

Основи аудіту

Тема 8. Аудиторські робочі документи

План

1. Поняття робочих документів аудитора.

2. Класифікація робочих документів аудитора.

3. Організація ведення робочих  документів  у межах аудиторської фірми.

Література

1.     Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999 . -274 с. (С. 41-45).

2.     Международные стандарты аудита и кодекс этики профессиональных бухгалтеров. – М., 2000. – 699 с. (С. 81-85).

3.     Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.:Знання, КОО,2000.-С.716-719.

4.     Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.67-68.

5.     Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик,      В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. – М.: Учетинформ,1996. –С.89-108.

 

1. Поняття робочих документів аудитора

   Документальне оформлення  аудиту вважається однією з найважливіших  умов його кваліфікованого проведення.

Робочі документи – це записи, в яких  аудитор фіксує проведення аудиторської перевірки, а саме: записи процедур планування, характеру, строків і масштабу виконаних аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків, складених на основі одержаних аудиторських доказів. У робочих документах повинні міститись відповіді аудитора на всі суттєві питання, з яких  необхідно висловити професійне судження та сформулювати аудиторські висновки .

   Робочі документи мають забезпечувати документальне підтвердження того, що перевірка  була проведена згідно з аудиторськими стандартами, розкривати методи аудиту, обсяг перевірених документів і підтверджувати повноту та якість аудиторського висновку. За даними, що містяться в робочих документах, компетентні спеціалісти можуть визначити відповідність сфери аудиту, а також скласти уявлення про ступінь об’єктивності фінансової звітності .

   Вони оцінюють,  наскільки достовірні свідчення зібрав аудитор, щоб скласти саме такий аудиторський висновок.

   Певні робочі документи є основою для планування аудиту . Якщо аудитор прагне належним чином спланувати аудит поточного періоду, в його поточних документах повинна міститись необхідна інформація. Це, наприклад, інформація про систему внутрішнього контролю, суттєвість економічної інформації, аудиторський ризик, вибіркову перевірку, час на здійснення  окремих етапів аудиту, програму аудиту, а також результати аудиторської перевірки за минулий рік.

    Робочі документи містять відомості, які  використовуються для коректування інформації підприємства-клієнта та підготовки достовірної фінансової звітності і допомагають аудитору прийняти рішення стосовно  адекватного виду аудиторського висновку. Крім завдань, безпосередньо пов’язаних  зі складанням аудиторського висновку, робочі документи можуть використовуватись також для багатьох інших напрямів роботи: послужити основою для підготовки податкових декларацій, інформації для біржі цінних паперів та інших повідомлень; бути джерелом детальної інформації для офіційних подань аудиторському комітету  і керівництву підприємства з різних проблем, якщо такі повідомлення вимагаються аудиторськими стандартами, чи, на думку аудитора, можуть допомогти клієнту поліпшити його роботу, бути навчальним матеріалом для підготовки аудиторського персоналу і допомагати в плануванні та координувати виконання наступних аудиторських перевірок,  забезпечити  контроль.

Робочі документи мають дати можливість аудитору, який очолює перевірку,  й керівництву фірми оцінити роботу як бригади в цілому, так і кожного аудитора зокрема, та визначити, чи не вимагають змін умови проведення перевірки в наступних періодах.

 

 

28