yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи аудіту

ВСТУП

 

       Дисципліна “Основи аудиту» є базовою  для підготовки фахівців економічних

спеціальностей.  У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується  одна з   найважливіших    функцій    управління – функція   незалежного    фінансового контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

     Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями  та  набуття  практичних  навичок  проведення  аудиту і виконання інших видів аудиторських послуг.

     Основні завдання вивчення дисципліни:

      - засвоєння  теоретичних основ функціонування  аудиту  як  невід’ємного  для системи ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю;

      -  вивчення   та   засвоєння   законодавчих    актів,   нормативно-інструктивних документів, Міжнародних стандартів і Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

      - набуття  практичних  навичок  з  організації  та планування аудиту, виконання комплексу   окремих    аудиторських   процедур,  надання   аудиторських   послуг, оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

        Засвоєння  дисципліни  “Основи аудиту”  базується  на  фундаментальних  знаннях   із таких  дисциплін,  як  “Теорія  бухгалтерського  обліку”,  “Фінансовий облік”,   “Фінанси підприємств”, “Економічний аналіз” та інших.

        Вивчення  цієї  дисципліни  передбачає проведення індивідуальних занять і самостійне   виконання   практичних   завдань,   написання   курсової   роботи   та рефератів із відповідних тем.

         Успішне опанування теоретичних знань потребує наполегливої самостійної творчої роботи студентів, чому допоможе запропонований конспект лекцій.

 

 

 

 

3