yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи аудіту

Види аудиту

За формою й метою здійснення аудиту розрізняють зовнішній і внутрішній аудит. Основна різниця полягає в тому, що внутрішній аудит проводиться всередині самої організації за вимогою та з ініціативи її керівництва аудитором, який працює в самій організації. Тому при виконанні своїх функцій він тією чи іншою мірою залежить від керівництва підприємства. Внутрішній аудит можна розглядати як невід¢ємну частину загальної системи контролю, котрий відповідно до міжнародного нормативу “Використання результатів роботи внутрішнього аудиту” здійснюється за такими напрямами:

·        аналіз системи обліку й внутрішнього контролю;

·        розгляд бухгалтерської та оперативної інформації;

·        вивчення економічної ефективності управлінських рішень на різних рівнях господарювання;

·        аналіз адекватності політики у сфері менеджменту;

·        оцінювання якості інформації;

·        розроблення проектів управлінських рішень;

·        проведення стратегічного аналізу;

·        розроблення фінансових прогнозів.

        У цілому напрями, за якими здійснюється внутрішній аудит, свідчать про його виняткову важливість для підприємства. Формування та розвиток внутрішнього аудиту є найважливішим завданням фірм. Цей вид аудиту має обов¢язковий характер.

          Разом із внутрішнім аудитом надзвичайно поширений зовнішній  аудит, що проводять окремі аудиторські фірми. Метою та завданням зовнішнього аудиту є оцінювання і підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства. У процесі аудиторської перевірки зовнішній аудит, звичайно, входить до системи внутрішнього аудиту і дуже схожий із прийомами й методами, які застосовуються внутрішніми аудиторами, та з їх оцінками. При цьому зовнішні аудитори не обмежуються питаннями підтвердження фінансової звітності, а оцінюють діяльність усіх систем підприємства. Зовнішній аудит може бути добровільним, якщо він проводиться з ініціативи зацікавленої сторони, та обов¢язковим, коли передбачений законом. Проведення аудиту є обов¢язковим для:

·        перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств та інших фінансових посередників;

·        емітентів цінних паперів;

·        державних підприємств у разі здавання в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змін форм власності;

·        порушення питання про визнання неплатоспроможності або банкротства.

Проведення аудиту є обов¢язковим також із метою підтвердження:

·        достовірності й повноти ліквідаційного балансу, за винятком організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю;

·        достовірності та повноти фінансової звітності підприємств, за винятком товариств із річним господарським оборотом, меншим ніж 250 неоподатковуваних мінімумів;

·        достовірності й повноти бухгалтерського балансу,  іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника незалежно від підстав, за якими порушено справу;

·        фінансового стану засновників довірчих товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду іншого підприємства;

·        достовірності та повноти річного балансу і звітності довірчих товариств;

·        фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями щодо  їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду підприємства;

·        фінансового стану засновників страховика щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду страхової компанії;

·        достовірності та повноти річного балансу і звітності страховика;

·        довідки про фінансовий стан засновників страховика.

     На підставі вивчення функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту можна визначити різницю між ними й оцінити значення кожного з них для становлення та розвитку системи фінансового контролю. Основна різниця полягає в тому, що внутрішній аудит спрямований на надання допомоги менеджерам у здійсненні ними контролюючих функцій, тоді як зовнішній аудит може бути використаний також в інтересах сторонніх відносно підприємств груп.

 

Запитання для самоперевірки

1. Поняття аудиту  та його сутність.

2. В якому році й у якій країні вперше законодавчо було закріплено обов’язкове проведення аудиту?

3. В  якому році був прийнятий Закон України “Про аудиторську діяльність”?

4. Що розуміють під поняттями “аудиторська діяльність”, “аудит”?

5. З якою метою проводиться аудит фінансової звітності?

6. Які основні завдання аудиту?

7. Що розуміють під предметом та об’єктами аудиту?

8. Що розуміють під методом аудиту?

9.  Види аудиту й аудиторські послуги.

 

 

 

 

6