yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->3.Нормативи аудиту

Основи аудіту

3.Нормативи аудиту

    У сучасних економічних умовах у період поступової глобалізації світового господарства стає вкрай необхідною гармонізація систем бухгалтерського обліку і аудиту різних країн.  Для вирішення цих проблем Рада Міжнародної федерації бухгалтерів організувала у своєму складі два постійних комітети:

• Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку  (КМСБО);

• Комітет з міжнародної аудиторської практики (КМАП).

  Перший розробляє і оприлюднює міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО); другий — міжнародні стандарти аудиту (МСА).

  Статус Міжнародних стандартів аудиту:

•  МСА призначені для використання під час аудиту фінансової звітності. Можуть також використовуватись при аудиті іншої інформації та наданні аудиторських послуг.

•  МСА містять основні принципи і необхідні процедури, а також відповідні рекомендації з їх використання.

•  У разі недодержання МСА аудитор повинен аргументувати причину відхилення (таке відхилення можливо тільки для підвищення рівня якості аудиту).

•  МСА підлягають використанню тільки в значущих аспектах.

•  МСА не зупиняють (підміняють) дії національних, але національні повинні містити принципи, на яких побудовано МСА.

•  МСА можуть бути прийняті тією чи іншою державою як на­ціональні. У такому випадку орган, який має повноваження прий­мати і затверджувати національні стандарти (в Україні — Ауди­торська палата України) готує відповідну заяву, передмову де МСА, посилання на відмінності діючого законодавства або прак­тики аудиту від МСА  (при значних розбіжностях). Крім того, якщо стандарти з деяких питань відсутні в МСА, вони можуть бути додатково розроблені в тій чи іншій країні.

           Діяльність аудитора суворо регламентована законодавчими і підзаконними актами, міжнародними, вітчизняними стандартами й  нормативами. Під ними розуміють основні принципи, котрих треба додержуватися при проведенні аудиту.

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" (ст. 14) Аудиторська палата України розробляє і затверджує національні нормативи аудиту, обов'язкові для дотримання всіма аудито­рами. Своїм рішенням № 73 від 18 грудня 1998 р. Палата затвердила Національні нормативи аудиту і  Кодекс професійної етики аудиторів України, які набули чинності з 1 січня 1999 р.

Система Національних нормативів аудиту України складається з 32-х нормативів, згрупованих у 9 груп.

1. Вступний матеріал (№1, 2).

2. Відповідальність (№ 3, 4, 5, 6, 7, 8).

3. Планування (№ 9, 10, 11).

4. Внутрішній контроль (№ 12, 13).

5. Аудиторські докази (№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

6. Використання роботи інших фахівців (№ 23, 24, 25).

7. Аудиторські висновки та звіти (№ 26, 27).

8. Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів (№ 28, 29).

9. Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення аудиту               (№ 30,31,32).

 Кодекс професійної етики аудиторів України" разом із Національними нормативами запроваджує:

- морально-етичні принципи аудиту;

          - правила проведення аудиту і надання аудиторських послуг.

 

 

9