yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи електроніки та електротехніки

Ч а с т и н а  1 о с н о в и    е л е к т р о т е х н і к и

---  Розділ  1.  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ПОЛЕ

---  Поняття про електричний заряд

 Означення електричного поля

 Основні характеристики електричного поля

 Графічне зображення електричного пеня

Провідники й діелектрики в електричному полі

 Електрична ємність. Конденсатори

Типи конденсаторів і електрична міцність їх діелектриків

 Енергія електричного поля

 З'єднання конденсаторів

Розділ   2.   ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Електропровідність і опір провідників

Електрорушійна сила і напруга

Закон Ома

Режими роботи електричних кіл

Робота і потужність електричного струму

Електричні кола з резисторами. Перший закон Кірхгофа.

Розділ  3.   ЕЛЕКТРОМАГНІТНА IНДУКЦІЯ

Напрям індукованої ЕРС

Величина індукованої ЕРС

Потокозчеплення

Використання явища електромагнітної індукції в техніці

Явище самоіндукції

Енергія магнітного поля

Взаємоіндукція

Вихрові струми

Ч а с т и н а  2 О С Н О В И      Е Л Е К Т Р О Н І К И

Провідність напівпровідників

Електронно-дірковий перехід

Напівпровідникові діоди

Біполярні транзистори

Статичний режим роботи біполярних транзисторів.

Біполярний транзистор в динамічному режимі.

Польові транзистори

Польові транзистори з ізольованим затвором.

Тиристори                         

Напівпровідникові інтегральні мікросхеми

Розділ 5. ПРИСТРОЇ  ЕЛЕКТРОНІКИ

Основні характеристики підсилювачів

Режим роботи підсилювального каскаду

 Зворотний зв'язок у підсилювачах

Особливості аналогової інтегральної схемотехніки

Методи забезпечення і стабілізація режиму роботи транзисторного каскаду підсилення

Елементарні каскади підсилення

Однокаскадний підсилювач за схемою ЗК (повторювач напруги).

Однекаскадні підсилювачі на польових транзисторах.

Складений транзистор

Диференційні каскади підсилення

Розділ 6. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТА СИГНАЛИ

Структурна схема передачі інформації

Основні характеристики сигналу і каналу зв'язку

Модуляція та детектування

Перешкоди передачі сигналів

Список літератури

 

1