yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи електроніки та електротехніки

Величина індукованої ЕРС

Величина індукованої ЕРС при переміщенні провідника в магнітному полі визначається за формулою

е=Blv sinα,

де е — індукована ЕРС, В; v— швидкість руху провідника, м/с; l — довжина провідника, м; α — кут між напрямом вектора магнітної індукції і напрямом руху провідника, градус.

При переміщенні провідника під кутом 90° до напряму магнітної індукції поля індукована ЕРС має максимальну величину, sin 90° = 1. При інших кутах руху величина ЕРС меньша. Це пояснюється тим, що при переміщенні під кутом 90 провідник за одиницю часу перетинає найбільшу кіль­кість магнітних силових ліній.

Коли індукована ЕРС виникає в контурі або всередині котушки за рахунок магнітного потоку, що змінюється, то величина ЕРС залежить від швидкості зміни магнітного по­току і визначається за формулою

                                        

де e — індукована ЕРС,  В; dФ = Ф1Ф2 приріст магнітного потоку,  Вб; dt = t1-t2 приріст часу: dФ/dt — швидкість зміни магнітного потоку,  вб/с.

Знак «мінус» відображує фізичну суть правила Ленца, тобто протидію індукованої ЕРС причині, що її викликала. Взагалі електромагнітна індукція — це явище перетво­рення механічної енергії в електричну.

 

 

21