yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Математика і інформатика->Содержание->Ч а с т и н а  1 о с н о в и    е л е к т р о т е х н і к и

Основи електроніки та електротехніки

Ч а с т и н а  1 о с н о в и    е л е к т р о т е х н і к и

      

 Розділ  1.  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ПОЛЕ

 Поняття про електричний заряд

Усі тіла в природі складаються з атомів, в яких є пози­тивно заряджене ядро і негативно заряджені електрони. Якщо позитивний заряд ядра дорівнює негативному заряду електронів, то такий атом є електричне нейтральним. Якщо заряд ядра більше від заряду електронів, то такий атом має позитивний заряд, а якщо менше — то негативний. Ці атоми називаються іонами.

Під час електризації (процесу доповнення або зменшення електронів у тілі) порушується нейтральність тіла і воно одержує відповідно негативний або позитивний заряд. Позначається електричний заряд буквою Q.

Між зарядженими тілами існує взаємодія. Тіла з різ­нойменними зарядами притягуються, а з однойменними — відштовхуються.

У міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею електрич­ного заряду Q є кулон (Кл);

Кл = зарядів електрона. Щоб уявити цю кількість зарядів, припустимо, що тіло має негативний заряд в 1 Кл і з нього знімають по І млн електронів за секунду, то знімати їх доведеться 200 тис. років.

При розрахунках електричних зарядів застосовують також мілікулони (мКл) і мікрокулони (мкКл), 1 мКл =, 1 мкКл = Кл.

 

 

3