yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Математика і інформатика->Содержание->Однекаскадні підсилювачі на польових транзисторах.

Основи електроніки та електротехніки

Однекаскадні підсилювачі на польових транзисторах.

Польовий транзистор можна вмикати в пілсилювальну схему трьома різними способами: з загальним витоком (3В), загальним стоком (ЗС) і загальним затвором (33). Найчастіше використовують схему 3В, аналогічну схемі ЗЕ на біполярному транзисторі.

На рис. показана схема підсилювального каскаду на польо­вому транзисторі з ізольованим затвором МДН-типу. Динамічний ре­жим роботи польового транзистора забезпечується резистором в колі стока RD, з якого знімається корисний вихідний сигнал при наявності вхідного підсилювального сигналу. Як правило, RD <<RG »Rвх, де RG= R1½½R2. Тому, якщо навантаженням підсилювального каскаду на польовому транзисторі є вхідний опiр аналогічного каска­ду підсилення, то опори навантаження підсилювача постійній і змін­ній складовим струму стоку при­близно рівні:

 

.        

Автоматичне зміщення в підсилювальних каскадах на польо­вих   МДН-транзисторах,  у яких полярність напруги на сто­ку і затворі однакова, здійсню­ється, як і в каскадах на біпо­лярних транзисторах. При цьо­му напруга зміщення на затвір для забезпечення режиму спо­кою подається від джерела стокового живлення ЕD через резистив-ний подільник R1, R2, який повинен бути високоомним, щоб суттєво не знижувати вхідний опір підсилювального каскаду.

Для аналізу складемо еквівалентну схему підсилювального каска­ду в області середніх частот (рис.) з врахуванням опору наван­таження струму стоку RD, але без опору RG, який впливає тільки на вхідний опір підсилювача. Коефіцієнт підсилення за напругою

                               ,                                

де S крутість характеристики польового МДН-транзистора; RD знаходять за формулою . Як правило, RI >>RD тому вираз спрощується

                                                     .                                              

Знак мінус у виразі показує, що підсилювальний каскад з 3В міняє фазу підсилюваного сигналу на 180 ел. град.

У пристроях промислової електроніки застосовують підсилювальні каскади за схемою вмикання польового транзистора із ЗС. В такому каскаді із затвором у вигляді р п-переходу (рис.) навантажу­вальний резистор RН ввімкнений у коло витоку, напруга підсилювано­го сигналу з цього кола підводиться до зовнішнього навантаження.

 За своїми якостями підсилювальний каскад за схемою ЗС аналогічний емітерному повторювачу. Він має великий вхіднші і малий вихідний опори, його коефіцієнт підсилення за напругою близький до одиниці, а вхідна і вихідна напруги підсилюваного сигналу збіраються за фа­зою. Тому такий каскад називають витоковим повторювачем.

Підсилювальні каскади на польових транзисторах, завдяки їх великому вхідному опору (декілька мегаом), широко застосовують як вхідні каскади різних електронних пристроїв, в тому числі як під­силювачі в інтегральному виконанні.

 

 

47