yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізиологія та анатомія->Содержание->1. Термінова й довгострокова адаптація.

Основи системної фізиології

1. Термінова й довгострокова адаптація.

      Термінова й довгострокова адаптація. Різка зміна умов зовнішнього середовища, що несе погрозу організму, запускає його складну адаптивну реакцію. Основною регуляторною системою останньої є гипоталамо - гипофизарноадреналовая система, діяльність якої, в остаточному підсумку, і перебудовує активність вегетативних систем організму таким чином, що зрушення гомеостазу усувається або завчасно припиняється. У цій адаптивній перебудові бере активну участь і нервову систему, особливо її гипоталамический відділ. У центральній нервовій системі відбуваються зміни клітинного обміну, зокрема, підвищується метаболізм найважливіших біологічних макромолекул - РНК і білків. Після ліквідації порушень 7гомеостазу метаболізм макромолекул у нервових структурах, що беруть участь у процесі адаптації, усе ще залишається зміненим. У цьому й полягає механізм адаптації: якщо погроза ушкодження гомеостазу повториться, вона буде протікати вже на тлі зміненого, адаптованого до стрессорному впливу метаболізму клітинних структур.       Оскільки повторний вплив стрес-фактора приводить до адаптації, а саме на цьому засновані тренування, то зрушення в метаболізмі РНК і білків біологічно доцільні й сприяють більше ефективному розвитку фізіологічних адаптації. У процесі формування адаптації до природних факторів середовища провідну роль грають реакції кори надпочечников, порушувані секрецією адренокортикотропного гормону гіпофіза. Будь-який інтенсивний вплив на організм приводить до появи в організмі змін, найкраще обумовлених по стані надпочечников - їхній вазі й хімічному складу або по виділенню в кров і змісту в тканинах гормонів кортикостероидов і катехоламинов. Це стосується, в основному, формування індивідуальних адаптаций, реакцій організму на фактори зовнішнього середовища.         Незвичайні фактори навколишнього середовища (у цьому випадку - фізичне навантаження) оказывающие несприятливий вплив на загальний стан, самопочуття, здоров'я й працездатність людини, називаються екстремальними факторами. По тривалості впливу на організм ці фактори можуть бут и короткочасними, вплив яких організм компенсує за рахунок наявних резервів, і тривалі, які вимагають адаптаційної перебудови діяльності функціональних систем людини, іноді навіть несприятливої для здоров'я.         При короткочасних впливах екстремальних факторів на організм людини запускаються всі наявні резервні можливості, спрямовані на самозбереження, і тільки після звільнення організму від екстремального впливу відбувається відновлення гомеостазу.

 

        При тривалих неадекватних впливах екстремальних факторів на організм людини функціональні перебудови визначаються         Своєчасним включенням процесів відновлення гомеостазу їхньою силою й тривалістю.         Більшість адаптаційних реакцій людського організму здійснюються у два етапи: початковий етап термінової, але не завжди зробленої, адаптації, і наступний етап зробленої, довгострокової адаптації.         Терміновий етап адаптації виникає безпосередньо після початку дії подразника на організм і може бути реалізований лише на основі фізіологічних механізмів, що раніше сформувалися. Прикладами прояву термінової адаптації є: пасивне збільшення теплопродукції у відповідь на холод, збільшення тепловіддачі у відповідь на тепло, ріст легеневої вентиляції й хвилинного обсягу кровообігу у відповідь на недолік кисню. На цьому етапі адаптації функціонування органів і систем протікає на межі фізіологічних можливостей організму, при майже повній мобілізації всіх резервів, але не забезпечуючи найбільш оптимальний адаптивний ефект. Так, біг нетренованої людини відбувається при близьких до максимуму величинах хвилинного обсягу серця й легеневої вентиляції, при максимальній мобілізації резерву глюкогена в печінці. Біохімічні процеси організму, їхня швидкість, як би лімітують цю рухову реакцію, вона не може бути ні досить швидкої, ні досить тривалої.         Довгострокова адаптація до довгостроково впливає стрессору виникає поступово, у результаті тривалого, постійного або багаторазово повторюваної дії на організм факторів середовища. Основними умовами довгострокової адаптації є послідовність і безперервність впливу екстремального фактора. Власне кажучи, вона розвивається на основі багаторазової реалізації термінової адаптації й характеризується тим, що в результаті постійного кількісного нагромадження змін організм здобуває нову якість - з неадаптованого перетворюється в адаптований. Така адаптація до недосяжного раніше інтенсивній фізичній роботі (тренування), розвиток стійкості до значної висотної гіпоксії, що раніше була несумісна з життям, розвиток стійкості до холоду, теплу, більшим дозам отрут. Такий же механізм і якісно більше складної адаптації до навколишньої дійсності.         При дії на організм слабких, граничних подразнень (реакція тренування) у центральній нервовій системі розвивається збудження, що швидко переміняється охоронним гальмуванням, що забезпечує зниження її збудливості, реактивності стосовно слабкого подразника. При дії подразників середньої сили відбувається розвиток "реакції активації" - активації захисних систем організму, що, однак, не носить характеру патологічної гіперфункції. Рівень енергетичного обміну при цій реакції менш економічний, чим при реакції тренування, але, на відміну від стресу, не приводить до виснаження. Таким чином, адаптація організму до слабким і середнім по силі впливам відбувається без елементів ушкодження й енергетичних витрат, що виснажують організм. При цьому відзначається в першому випадку (реакція тренування) - поступове, а в другому (реакція активації) - швидке підвищення резистентності організму.

 

7