yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основі теорії транспортних процесів та систем

ВСТУП

ТЕМА 1 “ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ”

ПЛАН

Стисле поняття транспорту

Транспортна система та її основні елементи

1.4. Ефективність організації процесу перевезень

ТЕМА 2 “ВАНТАЖІ ТА ВАНТАЖНІ ПОТОКИ”

Вантажообіг та вантажні потоки

ТЕМА 3 “ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ (ВАНТАЖНИХ) ПОТОКІВ”

ПЛАН

1.2. Послідовність вирішення задачі оптимізації вантажопотоків

ТЕМА 4 “ТРАНСПОРТНИЙ ПРОЦЕС.

МАРШРУТИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ”

1.2. Маршрути вантажних автомобільних перевезень

1.3.    Показники, що характеризують транспортний цикл

ТЕМА 5 “ВИДИ ТРАНСПОРТУ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ”

 

ПЛАН

1.1. Характеристика видів транспорту, що складають транспортну

--- Залізничний транспорт

--- 1.1.2. Автомобільний транспорт

--- 1.1.3. Трубопровідний транспорт

--- 1.1.4. Морський транспорт

--- 1.1.5. Річковий транспорт

--- 1.1.6. Повітряний транспорт

Показники роботи транспортної мережі

ТЕМА 6 “РУХОМИЙ СКЛАД АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”

---  

--- ПЛАН

1.1. Основні типи та класифікація рухомого складу

1.2. Експлуатаційні властивості рухомого складу

ТЕМА 7 “ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ. СПОСОБИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВАНТАЖІВ”

--- ПЛАН

--- 1.1. Класифікація автомобільних перевезень.

1.2. Перевезення масових навальних та сипучих вантажів

1.3. Перевезення будівельних вантажів

1.4. Перевезення небезпечних вантажів

1.6. Перевезення вантажів торгівлі

ТЕМА 8 “ПРОДУКТИВНІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ”

1.2. Факторне дослідження годинної продуктивності автомобіля (простий цикл перевезень)

1.2.1. Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля  на годинну продуктивність автомобіля у тоннах, тобто .

---           1.2.2. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від середньої технічної швидкості, .

--- 1.2.3. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від коефіцієнта використання пробігу автомобіля, .

--- 1.2.4. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від часу простою рухомого складу під навантаженням-розвантаженням, .

--- 1.2.5. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від відстані навантаженої їздки, .

--- 1.2.6. Залежність  годинної продуктивності автомобіля у тонно-кілометрах від відстані навантаженої їздки, .

1.3. Побудова характеристичного графіка (простий цикл перевезень)

1.4. Показники роботи рухомого складу на розвізних маршрутах

1.5. Факторне дослідження годинної продуктивності рухомого складу на розвізних маршрутах

--- 1.5.1. Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі на годинну продуктивність автомобўія у тоннах,

--- 1.5.2. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від середнього розміру завезеної партії вантажу,

--- 1.5.3. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від коефіцієнта супутнього збору, .

--- 1.5.4. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від середньої технічної швидкості, .

--- 1.5.5. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від часу простою автомобіля під навантаженням-вивантаженням, від додаткового часу  на заїзди у кожний проміжний пункт завозу вантажу на маршруті, від середньої відстані доставки вантажу та середньої відстані між суміжними пунктами, тобто .

--- 1.5.6. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від відстані нульового пробігу, .

--- 1.5.7. Залежність годинної продуктивності автомобіля у тоннах від часу перебування автомобіля у наряді .

ТЕМА 9 “СОБІВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ОБУМОВЛЮЮТЬ”

1.1. Виведення формули собівартості перевезення 1 тонни вантажу (простий цикл перевезень)

1.2. Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень простий цикл перевезень)

--- 1.2.1. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від коефіцієнта використання пробігу автомобіля,

--- 1.2.2. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від середньої технічної швидкості,

--- 1.2.3. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від часу простою автомобіля від навантаженням-розвантаженням,

--- 1.2.4. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від відстані навантаженої їздки, .

--- 1.2.5. Вплив  ступіня використання вантажопідйомності автомобіля

--- 1.2.6. Залежність собівартості виконання 1 тонно-кілометру від відстані навантаженої їздки, .

1.3. Фактори, що впливають на собівартість перевезень при роботі на розвізних маршрутах

1.4. Факторне дослідження собівартості перевезень на розвізних маршрутах

--- 1.4.1. Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі на собівартість перевезення 1 тонни вантажу, тобто .

--- 1.4.2. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від середнього розміру завезеної партії вантажу та часу перебування автомобіля у наряді .

--- 1.4.3. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від коефіцієнта супутнього збору, .

--- 1.4.4. Залежність собівартоснті перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від середньої технічної швидкості автомобіля, .

--- 1.4.5. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від часу простою автомобіля під навантаженням-вивантаженням, від додаткового часу на заїзди у кожний проміжний пункт завозу вантажу на маршруті, від середньої відстані доставки вантажу та середньої відстані між суміжними пунктами завозу, тобто .

--- 1.4.6. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від відстані нульового пробігу, .

!-!  

ТЕМА 10 “ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ РУХОМОГО СКЛАДУ”

--- 1.1. Транспортна робота, що виконується парком рухомого складу

--- 1.2. Система показників роботи парку рухомого складу (простий цикл перевезень)

--- 1.2.1. Показники першої групи

--- 1.2.2. Показники другої групи

ТЕМА 11 “ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”

1.2.    Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи раціональної структури парку транспортних засобів.

ТЕМА 12 “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ”

!-! ПЛАН

--- 1.1. Організація процесу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

1.2. Способи та засоби виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

1.3. Класифікація засобів механізації навантажувально-розвантажувальних

ТЕМА 13 “ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНО РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВАНТАЖІВ”

1.2. Важковагові, крупногабаритні та довгомірні вантажі

1.3. Дрібноштучні вантажі

1.4. Масові сільськогосподарські вантажі

ТЕМА 14 “ОРГАНІЗАЦІЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО_РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАДАЧА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”

1.1. Замкнена СМО та показники її функціївання

1.2. Ефективність роботи у СМО

ТЕМА 15 “ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ”

1.1. Наскрізний метод організації руху при виконанні міжміських перевезень

1.2. Ділянковий метод організації руху при виконанні міжміських перевезень

1.3. Розрахунок необхідної кількості одиниць рухомого складу

 

1