yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи виробництва

3.4. Типи виробництва

Форми і методи організації виробництва на окремо взято­му підприємстві обумовлені типом виробництва. Під ор­ганізаційним типом виробництва розуміють сукупність ознак, властивих одному підприємству, і таких, що відбивають: широту або вузькість номенклатури продукції, що випу­скається; сталість або мінливість номенклатури продукції, що ви­пускається; універсальність      або      спеціалізацію      виробничих підрозділів, устаткування або робочих місць; кількість продукції даної номенклатури.

У свою чергу, тип виробництва формується в залежності від переважаючих на підприємстві виробничих процесів з ура­хуванням техніко-економічних і організаційних особливостей.

За сполученням зазначених ознак розрізняють три ос­новні типи виробництв: масове, серійне й одиничне.

Показником типу виробництва є коефіцієнт закріплення операції за одним робочим місцем кзо. Якщо коефіцієнт закріплення:

1 < кзо < 10, то виробництво відноситься до масового або  крупносерійного;

10 < к:зо < 20, то виробництво відноситься до середньосерійного.

20 < к30 < 40, то виробництво відноситься до дрібносерійного.

В одиничному виробництві коефіцієнт кзо не регламен­тується.

Коефіцієнт закріплення операцій (к30) - це відношення сукупності всіх технологічних операцій, що підлягають вико­нанню протягом місяця, до числа робочих місць.

У принципі на будь-якому підприємстві можуть зустрічатися форми організації виробництва всіх трьох типів. Так, на­приклад, на машинобудівних підприємствах складання здійснюється за типом масового виробництва, виготовлення складальних одиниць - за серійним, а ряд процесів може здійснюватися як дрібносерійне або  навіть одиничне виробництво.

 

10