yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

Основи виробництва

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

4.1. Загальні принципи раціональної організації виробничого процесу

Усі виробничі процеси й окремі операції повинні раціонально поєднуватися у просторі і часі. Кожному підприємству властиві свої особливості, але можна виділити загальні принципи раціональної організації виробничих процесів.

З погляду удосконалювання організації виробничих процесів вирішальне значення має дотримання таких принципів.

Принцип спеціалізації. Під спеціалізацією розуміють вузькі номенклатури виготовлення продукції, близької за призначення, конструкцією або технологією виготовлення, а також вузькість процесів, що здійснюються на робочому місці.

 Принцип пропорційності. Пропорційність процесів – це узгодженість усіх частин виробничих процесів за пропускною спроможністю, яка характеризується тим, що за певний (однаковий) проміжок часу у всіх частинах процесу проходить обробку однакова (пропорційна) кількість предметів праці.

Принцип паралельності. Принцип паралельності означає одночасність виконання різнорідних виробничих і технологічних процесів над різноманітними предметами праці і впливає з пропорційної побудови та повторення частин виробничих процесів. Паралельність має місце при виконанні суміжних операцій, стадійних процесів основних, допоміжних і обслуговуючих окремих процесів.

Принцип безперервності процесів. Безперервність процесів проявляється у безупинному плині (без простою устаткування і працівників) кожної частини процесу і безупинного проходження (без простою і очікування обробки) кожним виробом всіх технологічних процесів.

Принцип ритмічності процесів. Ритмічність означає виконання рівних обсягів робіт, випуск однакової кількості продукції за рівні інтервали часу, тобто процес повинен підпорядковуватися певному ритму. Ритмічність забезпечується сталістю і рівністю витрат часу на виробництво кожної одиниці продукції, тобто повторюваністю частин процесу через визначенні проміжки часу.

 Принцип обробки партіями. Для дискретних виробництв цей принцип потребує дотримання певних пропорцій і співвідношень з кінцевими процесами й обсягом виробництва. Обробка виробів партіями сама по собі істотно впливає на тривалість циклу виробництва. Тривалість виробничого циклу скорочується при скороченні партії виробів.

Принцип концентрації операцій. Концентрація операцій, як одна з організаційних форм скорочення тривалості виробничого циклу, може застосовуватися у двох формах. У першій формі концентрація органічно пов’язана зі спеціалізацією і диференціацією праці, коли частина загального процесу розкладається на окремі самостійні операції з певним ступенем їх концентрації. Це дозволяє застосовувати спеціальне устаткування і пристрої.

 

11