yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.2. Зміст і завдання організації праці

Основи виробництва

4.2. Зміст і завдання організації праці

Взаємозв’язок між виробничим і трудовим процесом тим тісніший і глибший, чим вищий ступінь досконалості впровадженої технології. Чим більші масштаби виробництва, складніші питання його синхронізації, тим більші вимоги ставлять до організації праці.

Робоче місце є елементарною одиницею структури підприємства, де розміщені виконавці роботи, обслуговуване устаткування і предмети праці.

Термін - організація праці - вживається для позначення раціонального (оптимального) взаємозв’язку в межах робочого місця або робочої зони всіх працюючих і всіх матеріальних елементів виробництва (знарядь праці, предметів праці і робітників) для забезпечення високою ефективності трудового процесу.

Організація праці включає: підбір і професійну підготовку кадрів; розробку методів і прийомів виконання робіт; розподіл і кооперацію праці у виробничому колективі; розміщення працівників відповідно до поставлених виробничих завдань і кваліфікаційного рівня; організацію робочих місць, що забезпечують виконання працівниками своїх функцій; створення умов для високопродуктивної праці при збереженні тривалості працездатності працівників; встановлення норм праці і розміру винагороди за працю; встановлення визначеної дисципліни праці.

Увесь комплекс завдань організації праці можна поділити на три групи:

Економічні завдання організації праці включають зростання продуктивності праці, дотримання або підвищення якості продукції, зниження собівартості та економію матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів.

Психофізіологічні завдання організації праці полягають в організації найбільш сприятливих умов праці, створення відповідного морального клімату, що сприяє високопродуктивній праці та забезпечує збереження здоров’я і довголітньої працездатності працівників.

Соціальні завдання організації праці спрямовані на забезпечення умов зростання професійного рівня працюючих всебічний і гармонійний їх розвиток, підвищення змістовності і принадності праці, розвиток творчої ініціативи, духу змагальності тощо.

 

12