yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.3. Розподіл і кооперування праці

Основи виробництва

4.3. Розподіл і кооперування праці

Процес розподілу праці являє собою відокремлення різних видів трудової діяльності від загального цілого і закріплення їх за окремими групами людей.

На будь-якому підприємстві існує три форми розподілу праці:

Функціональний розподіл праці відокремлює групи працюючих в залежності від їх ролі на виробництві (основних і допоміжних робітників, керівників і спеціалістів, технічних виконавців, обслуговуючий персонал тощо).

Професійний розподіл праці всередині кожної функціональної групи передбачає розподіл працюючих на групи за професіями (фахом) і характером виконуваних робіт. Фаховий розподіл праці може виражатися в предметному розподілі, орієнтованому на виконання певних виробничих операцій.

Кваліфікаційний розподіл праці здійснюється всередині фахової групи в залежності від рівня володіння працівником своєю спеціальністю, відповідно до чого і встановлюються винагороди за працю.

Розподіл праці обґрунтовує диференціацію працівників на групи за ознакою виконання ними однорідних робіт. У свою чергу, кожний вид роботи можна дробити на більш детальні складові, що призведе до поглиблення розподілу праці. Це викликано необхідністю встановлення для нього певних меж, - у першу чергу економічних, психофізіологічних і соціальних.

Розподіл праці приводить до появи часткової праці, а відтак до часткового продукту праці. Тому поглиблення розподілу праці, у свою чергу, викликає посилення оберненого процесу – необхідності більш тісної кооперації відокремлених елементів до цілісного процесу виробництва продукції.

Під кооперуванням праці розуміють організацію спільної і планомірної діяльності робітників підприємства, цеху, дільниці в одному або суміжних виробничих процесах при виготовленні певної продукції. Кооперування передбачає встановлення і підтримку оптимальних співвідношень між виробництвами, цехами, змінами, виконавцями.

 

13