yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.4. Формування управлінського колективу підприємства

Основи виробництва

6.4. Формування управлінського колективу підприємства

Формування управлінського колективу підприємства – складний і відповідальний процес. Правильно сформований колектив є запорукою успішного управління виробництвом, яке повинно бути організоване як раціональний комплекс матеріальних систем і методів виконавців.

Формування управлінського колективу приходить ряд стадій. На першій стадії визначається чисельність управлінського персоналу відповідно до його функцій, обсягів інформації і прийнятої структури управління; на другій стадії здійснюється добір кадрів на основі їх відповідності вимогам функцій управління, пред’явлених до виконавця; на третій - раціональна розстановка кадрів; на четвертий - забезпечення якості колективної праці і на п’ятій - організація спільної роботи колективу для вирішення поставлених завдань при відповідному контролі їх виконання.

6.5. Організація управління цехом і виробничою діяльністю підприємства

Основною виробничою ланкою всередині підприємства є цех. Повноправним керівником цеху є начальник цеху, який підпорядковується директору. Начальник цеху керує впровадженням нової техніки і передових технологічних процесів, забезпечує виконання і перевиконання цехом виробничого плану за всіма показниками.

Начальник технологічного бюро є заступником начальника цеху. Він здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, в його підпорядкуванні знаходяться технологи.

Планово-диспетчерське бюро складає місячні змінно-добові плани, графіки роботи окремих дільниць, змін, відділень і робочих місць, аналізує результати виконання виробничого плану, розроблює показники роботи окремих дільниць і бригад.

Бюро інструментального господарства відповідає за забезпечення робочих місць інструментами, приладами та за їх належну експлуатацію; перевіряє вимірювальні інструменти і лекала з метою забезпечення передбачених технологічних допусків обробки; здійснює контроль за збереженням інструменту в цеху, за правильним розподілом лімітів на витрати інструментів.

У великих цехах в підпорядкуванні начальнику цеху на правах дорадчого органу створюється виробничо-технічна рада, до складу якої входять інженерно-технічні працівники, новатори і передовики виробництва.

Механік цеху стежить за експлуатацією устаткування, здійснює його огляд і перевірку, забезпечує проведення планово-попереджувальних ремонтів, вживає заходів щодо попередження виходу зі строю чи аварії устаткування, відповідає за охорону праці і техніку безпеки в цеху.

Бухгалтерія цеху веде бухгалтерський облік матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів.

Економічне бюро планує виробничо-господарську діяльність цеху, веде звітність і здійснює аналіз роботи.

На крупніших машинобудівельних заводах масового багатосерійного виробництва застосовується корпусна структура управління. Корпус – це об’єднання декількох взаємозалежних цехів, зазвичай розташованих на одній території.

Низовою ланкою цеху є дільниця, очолювана майстром, на якого покладається технічне і господарське управління діяльністю колективу дільниці.

 

17