yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ

Основи виробництва

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ

7.1. Структура витрат часу у виробничому процесі

Організація виробничих процесів у часі прагне до однієї мети - скорочення тривалості здійснення процесу. Вона доз­воляє підвищити рівень продуктивності праці, краще викори­стовувати устаткування, скоротити тривалість виробничого циклу і тим самим зменшити незавершене виробництво, при­скорити обіг оборотних коштів із відповідним їх вивільненням і, в решті решт, підвищити ефективність виробництва.

Вироб­ничий цикл - це час, протягом якого відбувається послідовність процесів з виготовлення продукту від початкової операції до кінцевої. Виробничий цикл є нормативом для планування й управління виробництвом, він використовується для встанов­лення термінів впровадження у виробництво виробів з ураху­ванням термінів випуску готової продукції, визначення часу операцій в роботі суміжних, об'єднаних цехів, дільниць і робо­чих місць. Виробничий цикл має складну структуру, що вклю­чає робочий період і перерви (рис. 1).                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура виробничого циклу.

 

18