yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7.3. Часові параметри і часова структура виробничого процесу

Основи виробництва

7.3. Часові параметри і часова структура виробничого процесу

Забезпечення випуску продукції в плановому обсязі й у встановлені терміни можливе при повторенні всіх стадій ви­робничого процесу з визначеною періодичністю.

Тактом випуску (τ) називається час між двома послідо­вно виготовленими виробами, тобто інтервал часу, протягом якого випускається виріб. Він визначається продуктивним періодом часу і кількістю виробів, що повинні бути виготов­лені протягом запланованого періоду, тобто за формулою 1:

                                     τ= Фр / N,                                                       (1)

де τ - такт випуску (хвилина, година, день);

ФР - робочий фонд часу в плановому періоді;

N - програма випуску продукції в плановому періоді.

Ритм випуску  - це кількість виробів, що випус­кається в одиницю часу, який обчислюється за формулою 2:

R=N/Фр=1/ τ,                                                   (2)

Такт і ритм випуску продукції, відображаючи вимоги пла­ну, визначають організацію виробничого процесу у часі і про­сторі. Тривалість виробничого циклу характеризує можли­вості окремих частин виробничого процесу. Завдання ор­ганізації окремих процесів полягає в узгодженні вимог вироб­ничої програми з можливостями наявних засобів обробки.

 

20