yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->8.3. Організація інструментального господарства

Основи виробництва

8.3. Організація інструментального господарства

Інструментальне господарство на підприємстві створюється для централізації управління і здійснення робіт по забезпеченню виробництва технічною оснасткою (інструментом, приладами, штампами, моделями й іншими пристроями і механізми), її збереженню, експлуатації і ремонту.

До інструментального господарства відносяться: інструментальні цехи; центральний інструментальний склад; база (майстерня) відновлення інструменту; цехові інструментально-роздавальні комори (ІРК); заточувальні відділення в цехах; ремонтні відділення в цехах.

За характером використання розрізняють: спеціальні інструменти; універсальні інструменти. Спеціальним називається інструмент, застосований на даному підприємстві для виконання визначеної операції або виготовлення конкретних деталей (виробів). Універсальним називається інструмент, застосовуваний на всіх підприємствах даної галузі (підгалузі) виробництва при виконанні операцій певного роду. За призначенням інструмент класифікується на: обробний; контрольно-вимірювальний; технологічну оснастку.

8.4. Організація енергетичного господарства

До складу енергетичного господарства підприємства входять такі ділянки:  електросилова; теплосилова; газова; електромеханічна; слабкострумова.

Основними функціями енергетичного господарства є:

- безперебійне забезпечення виробництва енергією;

- регулювання енергетичного навантаження відповідно до заданих графіків і вимог максимальної економічності;

-постійне спостереження за станом енергетичного устаткування і ходом енергетичного процесу;

- поточний контроль роботи енергоустановок процесів;

- періодична перевірка дії захисних пристроїв;

-щоденний догляд і проведення ремонтів на основі системи планово-попереджувальних ремонтів;

- здійснення заходів щодо економії електроенергії.

Основними енергоносіями в усіх виробництвах є електроенергія, гаряча вода, пара, стисле повітря, газ, різні види рідкого і твердого палива. В основі раціональної організації енергетичного господарства лежить розробка енергобалансу підприємства.

Основними завданнями розробки планового балансу є: обґрунтування планової потреби в паливі й енергії для виконання виробничої програми по випуску продукції (видаткова частина балансу); обґрунтування найбільш раціональних засобів покриття цієї потреби, одержання енергії зі сторони, на власних генеруючих установах (прибуткова частина балансу).

 

23