yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

Основи виробництва

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

1.1. Організація виробництва: сутність і задачі

Організація - це спільна, координована діяльність групи людей, спрямована на досягнення загальних цілей.

Підприємство - формальна організація, основна мета (цілі) якої зосеред­жена в економічній сфері.

Система (в аспекті організації управління) -  оз­начає упорядковану сукупність взаємозалежних елементів, що знаходяться між собою в більш-менш стійких відносинах і які діють або розвиваються (змінюються) як одне ціле.

Виробничі системи - це особливий клас систем, що включає працівників, знаряддя, предмети праці і інші елементи, необхідні для функціонування системи, в процесі якого створюються продукція і послуги.

Організації як системі властиві:

- цілісність - передбачається, що система є сукупністю конкретних елементів з властивими тільки їм властивостями і характером взаємозв'язку.

- подільність - передбачається, що система допускає ділення на підсистеми і елементи, які, у свою чергу, володіють системними властивостями.

Організація як стан системи передбачає -  її організованість, тобто наявність певного порядку або ступінь впорядкованості системи, зокрема в її будові і функціонуванні.

Організація як процес  - є прояв суспільної діяльності, що виникла на основі суспільного розподілу праці. Функціональне призначення організації як процесу - створення нових і якісне вдосконалення раніше створених і функціонуючих систем будь-якого типу.

В умовах конкуруючого середовища виробництво повинне:

- бути гнучким, здатним у будь-який момент перебудуватися на випуск нових видів продукції;

- бути оптимальним, здатним функціонувати з найменшими витратами;

- випускати продукцію високої якості і точно в строк.

З урахуванням вимог ринкової економіки у вітчизняній літературі сформувалося визначення організації виробництва: це координація і оптимізація в часі і в просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва в цілях досягнення в певні терміни найбільшого виробничого результату з найменшими витратами.

 

2