yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->11.2. Реалізація переваг потокового методу організації виробничого процесу

Основи виробництва

11.2. Реалізація переваг потокового методу організації виробничого процесу

Потокове виробництво внаслідок високої спеціалізації, механізації та чіткої організації виробничого процесу є високоефективним. Його ефективність   виявляється у високій продуктивності праці, скорочені виробничого циклу і незавершеного виробництва, ліпшому використанні основних фондів. Усе це забезпечує зменшення витрат на виробництво. Водночас потокове виробництво  має й помітні недоліки.

Найбільшим недоліком потокового виробництва є примітивізація праці робітників, обмеження її виконанням елементарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Крім того,  є непривабливим для людини жорстокий ритм роботи на потокових лініях, брак будь-яких творчих елементів у праці.

Істотним недоліком потокового виробництва в його традиційній вузькоспеціалізованій формі є суперечність між його тяжінням до конструктивно-технологічної стабільності (тобто між його консервативністю) і вимогою динамічності виробництва, постійного оновлення продукції відповідно до науково-технічного прогресу та потреб ринку. Вузька спеціалізація робочих місць, їхня жорстка прив'язка до ходу технологічного процесу створюють труднощі для переходу на випуск нової продукції. Виникає необхідність у заміні устаткування, його переміщенні, створенні нового оснащення, перекваліфікації робітників, що зв'язано з великими витратами часу й коштів.

11.3. Автоматизоване виробництво. Напрямки автоматизації

Автоматизоване виробництво — виробничий процес, при якому усі або більшість операцій, потребуючих фізичних зусиль, виконують машини без участі людини. Робітники при цьому виконують лише функції наладки і контролю. Автоматизація виробничого процесу досягається шляхом використання систем машин-автоматів, представляючи  собою комбінацію різностороннього обладнання та інших технічних  приладів, розташованих у технологічній послідовності та об'єднаних засобами транспортування, контролю й управління для виконання часткових процесів виробництва виробу. Розрізняють чотири основних направлення автоматизації.

Перший напрям — введення напівавтоматичних й автоматичних станків. Вищім досягненням цього направлення являються станки з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Вони працюють по заданій програмі без втручання людини й виробляють різні деталі або виконують відповідні виробничі операції. Використання станків з ЧПУ дозволяє підвищити продуктивність праці на кожному робочому місці у 3-4 рази.

Другий напрям — створення  комплексних станків з автоматизацією усіх складових виробничого процесу. Прикладом таких систем машин є автоматичні лінії (АЛ). Вони являють собою об'єднання у виробниче ціле системи машин-автоматів з автоматичними механізмами й обладнання для транспортування, контролю, накопичення заділів, віддалення відходів, а також управління.

Третій напрям — конструювання й виробництво промислових роботів. У виробничому процесі вони виконують функції, подібні людському руху і, і завдяки цьому замінюють рух людини. Застосування у виробництві роботів дозволяє створювати багатоцільові технологічні системи, здатні виконувати за людину універсальні ручні операції.

Четвертий напрям — розвиток комп'ютеризації  та гнучкість виробництв й технологій. Під хибкістю виробництва розуміють його здатність швидко та при найменших витратах на томуж обладнанні переходить до випуску нової продукції. Основою  гнучких виробничих систем (ГПС) є гнучкий виробничий модуль (ГПМ) — переналаштування й автономно функціональна одиниця автоматизованого обладнання з ЧПУ, де загрузка заготівок й усунення обробних деталей здійснюються з допомогою промислових роботів (маніпуляторів), автоматизовані заміна інструмента й усунення стружки, подача охолоджувальної рідини, контроль й діагностика несправностей.

 

30