yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->12.2. Організаційні форми і методи контролю якості продукції на підприємстві

Основи виробництва

12.2. Організаційні форми і методи контролю якості продукції на підприємстві

У залежності від продукції, що виробляється на підприємствах, застосовуються різні види і методи технічного контролю, які різняться в залежності від: організаційних форм; технічних засобів; місця виконання технічних операцій.

До організаційних форм контролю якості продукції відносяться: суцільний; вибірковий; летучий; інспекційний.

12.3. Організація статистичної оцінки і регулювання рівня якості продукції

Часто суцільний контроль усіх виробів неможливий через неекономічність перевірки великих партій продукції або неминучу руйнацію виробу під час контролю (наприклад, випробування електричних лампочок на довговічність). У цьому випадку використовується так званий статистичний метод контролю.

Сутність статистичного контролю якості продукції полягає в перевірці деякої вибірки продукції з проданої на контроль партії. Вибірка повинна бути представницькою, тобто правильно відображати всі якісні особливості контрольованої партії. Статистичні методи використовуються при попереджувальному (проміжному) і остаточному (приймальному) контролях.

Попереджувальний (проміжний) контроль здійснюється періодично (за графіком) під час виготовлення партії виробів. Принципова особливість даного виду контролю полягає в тому, що він дає змогу встановити (виявити) початок порушення нормального ходу виробничого процесу, а відтак і запобігти появі можливого браку.

Остаточний (приймальний) контроль здійснюється по закінченні виготовлення партії виробів. Він встановлює якість виготовленої в ході виробничого процесу продукції.

12.4. Організаційна структура й основні функції технічного контролю якості продукції підприємства

Керівництво заводською службою контролю якості продукції здійснює заступник директора з якості — начальник відділу технічного контролю, що має у своєму підпорядкуванні не тільки очолюваний ним відділ технічного контролю (ВТК), але і ряд інших оперативних підрозділів, що контролюють якість продукції. Контроль стану і якості вимірювальних приладів на підприємстві здійснює центральна вимірювальна лабораторія (ЦВЛ) та її відділення у відповідних цехах — контрольно-перевірні пункти (КПП). Всі вимірювальні прилади підприємства підлягають державній, обов'язковій і періодичній перевіркам.

До основних функцій служби технічного контролю на підприємстві відносять: здійснення вхідного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, що надходять на підприємство; оформлення відповідних комплектуючих документів і актів на недоброякісні матеріали для пред'явлення претензій постачальникам; контроль якості деталей, складальних одиниць і готових виробів, що виготовляються на підприємстві відповідно до вимог конструкторської і технологічної документації, таврування прийнятої і забракованої продукції, а також її відповідне документальне оформлення; участь у перевірках технологічних процесів, точності устаткування.

 

 

 

 

32