yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->13.2. Науково-технічна підготовка виробництва

Основи виробництва

13.2. Науково-технічна підготовка виробництва

Удосконалення техніки, технологій й організації виробництва на діючих підприємства потребує проведення наукових досліджень.

У промисловості переважають дві форми зв'язку науки з виробництвом: через науково-технічні центри, що створюються на основі виробничо-господарських комплексів; через спеціалізовані галузеві науково-дослідні і    проектно-конструкторські організації.

У залежності від послідовності виконання робіт із науково-технічної                                                                                          підготовки виробництва виділяють такі її стадії: науково-дослідні роботи: комплекс досліджень, здійснюваних з метою одержання обґрунтованих вихідних даних, пошуку принципів і шляхів створення нової або модернізованої продукції; дослідно-конструкторські розробки: комплекс робіт із створення конструкторської і технічної документації, виготовлення й випробування дослідних або готових зразків виробів.

У залежності від рівня розподілу праці в процесі створення, освоєння і виробництва нової продукції, її складності та інших чинників підготовки виробництва поділяється на: міжгалузеву; галузеву; заводську.

Міжгалузева науково-технічна підготовка виробництва включає взаємопов'язані процеси створення і промислового освоєння нових виробів, здійснювані за єдиним координаційним планом підприємствами й організаціями  (НДІ, КБ, ПТКІ тощо) різних галузей промисловості.

Галузева підготовка виробництва включає взаємопов'язані процеси створення і промислового освоєння нових виробів, здійснювані за єдиним галузевим координаційним планом підприємствами й організаціями однієї галузі.

Заводська підготовка охоплює комплекс процесів більш низького рівня, що забезпечують конструкторську, технологічну, організаційну та економічну готовність підприємства до випуску нових виробів, до постійного удосконалення їх конструкцій і технології виготовлення.

 

 

 

34