yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->14. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Основи виробництва

14. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

14.1. Проектування виробів і процесів у виробництві

Організація виробництва охоплює проектування виробів і процесів виробництва, визначення виробничих потужностей, місця їх розташування, проектування підприємства і розробку виробничих операцій.

Проектування виробів повинне бути спрямоване на задоволення потреб покупців. Для аналізу конкретних вимог споживача до даного виробу необхідно розглянути відносну значимість таких критеріїв проектування виробів: вартість; економічність експлуатації; якість; елементи розкоші; розмір, потужність або тривкість; строк служби; надійність в експлуатації; вимоги до обслуговування, простота його використання; універсальність використання; безпека експлуатації.

Для одержання виробу з потрібними характеристиками необхідно зробити вибір варіантів за такими параметрами: розміри і форма; матеріали; співвідношення стандартних і специфічних елементів; модульні елементи; надлишкові компоненти для підвищення безпеки; елементи безпеки.

Розробник повинен розглянути відносну значимість таких критеріїв проектування процесу виробництва, як: виробнича потужність; економічна ефективність; гнучкість; продуктивність; надійність; ремонтопридатність; стандартизація і незмінність результатів; безпека, промислова санітарія і гігієна; задоволення життєвих потреб працівників.

За вказаними характеристиками процесу необхідно обрати: тип переробної системи: проєктне, одиничне, дрібносерійне, багатосерійне, масове, апаратне виробництво чи безперервний процес, або комбінації з перелічених варіантів; власне виробництво товарів чи придбання деяких комплектуючих виробів; виконання завдань власними засобами чиїх передача субпідрядникам; методи переробки; ступінь механізації й автоматизації процесів; ступінь спеціалізації роботи працівників.

14.2. Етапи проектування виробничих процесів

Проектування виробничих процесів складається з таких етапів: підготовка вихідної інформації; постановка завдання проектування; розробка і вибір принципових рішень; розробка оптимального рішення; перевірка і коригування.

Вихідною інформацією для проектування виробничих процесів є класифікатори продукції, виробничих (технологічних) операцій, устаткування, нормативи проектування.

Класифікація продукції здійснюється за функціональним призначенням, конструктивними характеристиками, матеріалом, якістю тощо. Основними розрахунковими даними продукції є номенклатура (типи, розміри, марки), габаритні розміри виробу, форми, номенклатури і витрати матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Виробничі (технологічні) операції класифікують за функціональним призначенням (технологічні операції, операції переміщення, контролю), за структурою, складом переходів, ступенем розчленування, за використанням устаткування. Основними розрахунковими даними операцій є вид виробу, вид устаткування, розрахункова тривалість, трудомісткість. Можливість розчленування і здійснення на декількох робочих місцях.

14.3. Основні завдання проектування виробничих процесів

Завдання проектування виробничих процесів можна об’єднати у такі групи: розробка і розрахунок транспортно-технологічної схеми процесу; розробка операційних нормалей (проектування виробничих операцій); розрахунок параметрів процесів; розрахунок параметрів технологічної лінії; розміщення проектно-технологічного устаткування.

Проектування робіт ґрунтується на соціально-технічному підході і повинно включати такі положення: робота повинна перебувати певної напруги і містити елементи розмаїтості; необхідно, щоб на роботі можна було вчитися і продовжувати свою освіту (підвищувати кваліфікацію); робота повинна давати можливість реалізувати у визначених межах функцій; прийняття управлінських рішень; необхідність визнання за умов якісно виконаної роботи; необхідність певної соціальної підтримки; необхідність реалізації залежності між результатами праці і соціальним станом особистості; необхідність взаємоузгодження характеру праці з бажаним майбутнім.

14.4. Проектування виробничих процесів у просторі

При розміщенні виробничого процесу в просторі враховуються його взаємозв’язки. Виробничий процес, таким чином, розглядається як комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених операцій від початкової до кінцевої. Просторове розміщення виробничих підрозділів (цехів, дільниць), засобів праці, робочих місць і складових елементів робочих місць обумовлено характером руху предмета праці у процесі його перетворення в продукт. Цей рух,  як правило, визначається такими етапами процесу: одержання ресурсів ззовні і їх облік; транспортування і розподіл ресурсів на робочих місцях; технологічний вплив на предмет виробництва в підрозділах; контроль якості і кількості об’єктів виробництва; перерви у виробництві, не пов’язані зі збереженням; зберігання ресурсів; сполучені процеси тощо.

В залежності від типу виробництва застосовують три основні види планування просторових рішень: операційно-функціональна схема планування; лінійно-потокова схема планування; фіксоване позиційне планування.

Вирішуючи завдання ефективної організації виробничих процесів у просторі, варто врахувати: можливість обробки предметів праці без переміщення (суміщення операцій); можливість скорочення вантажопотоку; можливість скорочення числа операцій з розвантаження і завантаження на всьому шляху переміщення предмета праці; важливість дотримання потрібної ширини проходів, яка б забезпечувала вільне переміщення предметів граничних габаритних розмірів для даного виробництва і вільний рух людей; максимально економне використання простору; можливість організації вантажопотоків без зустрічних рухів.

 

 

37