yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.2. Підприємство як система

Основи виробництва

1.2. Підприємство як система

Підприємства будь-якої сфери діяльності є динамічними систе­мами, що знаходяться в процесі постійної зміни і розвитку. Ця динамічність обумовлена безперервністю процесів вироб­ництва, адже стан виробництва, засоби і методи виконання робіт, склад і кваліфікація кадрів, параметри машин і устатку­вання та інші характеристики постійно змінюються.

До характерних ознак функціонування підприємства як виробничої  системи відносяться:

- цілеспрямованість - здатність створювати продукцію, надавати послуги;

- поліструктурність - одночасне існування на підприємстві (як системи) взаємодіючих підсистем (цехів, ділянок, відділів і т. д.), де майже кожен елемент системи одночасно входить в декілька підсистем і функціонує відповідно до їх вимог, цілей;

- відвертість -  тісна взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем, в матеріальному, енергетичному, інформаційному, фінансовому і інших видах обміну із зовнішнім середовищем;

- складність, обумовлена змінами стану елементів системи і дією зовнішнього середовища.

Властивості підприємства:

- результативність - здатність створювати продукцію або надавати послуги.

- надійність - стійке функціонування, здатність локалізувати (видалити) в порівняно невеликих частинах системи негативні наслідки зовнішнього впливу.

- гнучкість - можливість пристосовувати виробничі системи до умов зовнішнього середовища, що змінюються, перш за все до підвищення рівня конкуренції, зміні потреб ринку і ін..;

- керованість - характеристика процесу управління підприємством як системою.

Система керована, якщо в заданий час досягає мети управління і укладається при цьому в обмеження по ресурсах..

Підприємство, як соціально-економічна система,  складається з однорідних груп елементів, піделементів, що утворюють своєрідні підсистеми:

- технічну;

- технологічну;

- систему організації виробництва;

- систему спільної праці;

- економічну систему.

Технічна система складається з машин, механізмів, апа­ратів, що являють собою взаємозалежний комплекс устатку­вання, яке забезпечує вирішення конкретного виробничого завдання.

Технологічна система відтворена послідовністю операцій і процесів виробництва, у ході яких створюється продукція пев­них параметрів і якості.

Система організації виробництва дає можливість раціонально, у всій сукупності, використовувати працю, устат­кування, предмети праці, заводські площі, тобто створювати умови для того, щоб процес виробництва здійснювався за до­помогою найбільш прогресивних прийомів і методів з наймен­шими витратами.

Система спільної праці являє собою необхідну її ор­ганізацію для досягнення певної мети, кількісних і якісних про­порцій окремих видів праці, їх розчленування і взаємозв'язок у процесі виробництва. Пропорції окремих видів праці залежать від обсягів виробництва, його складності й особливостей.

Економічна система підприємства виражає єдність еко­номічних процесів, а також економічних зв'язків усіх еле­ментів виробництва.

 

3