yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основы демократии

1. ЩО Є ДЕМОКРАТІЯ?

1.2. Головні цінності сучасної демократії.

2.1. Особистість — найперша цінність демократії

2.2. Свобода

2.3. Справедливість. Цінність громадянської асоціації

1.3. ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ

--- 3.1. Верховенство закону

--- 3.2. Обмеження влади держави

--- Конституція і конституціоналізм

3.6. Свобода совісті

3.3. Участь громадян

3.4. Правління більшості

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА:

 ВСТУП ДО ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ РОЗВИТКОМ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ.

1.2. Політична спадщина Київської Русі

1.3. Демократична традиція українства в епоху Відродження

1.4. Демократичні традиції козацько-гетьманської доби. Конституція Пилипа Орлика

1.5. Проблеми демократії в українській суспільній думці в XIX столітті

1.6. Демократизм у період революцій та відновлення державності в Україні

1.7. Демократичні ідеї у політичній думці України І половини XX століття

2.1. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

2.2. Еволюція ідеології державотворення

2.3. Становлення багатопартійності і політична еліта України

2.4. Розбудова громадянського суспільства і проблеми трансформації гуманітарної сфери.

2.5. "Економічний вимір" української демократії

2.6. Оптимізація політичної системи і політичний процес.

Висновки

Рекомендована література

--- Основна література

!-! Додаткова література

Лекція №3

1.2. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА

Отож права свободи людини можуть бути розрізнені як:

До політичних прав громадян належать:

Для повного здійснення цього права держави-учасниці Пакту повинні зробити:

1.3. МЕТОДИ І МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Особливу увагу Комітет з прав людини приділяє питанням правової основи їх захисту. Ось чому від кожної держави вимагається така інформація:

Європейська комісія з прав людини

Співдружність Незалежних Держав

1.4. Система захисту прав і свобод людини в Україні

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДЖЕРЕЛА:

Лекція №4

ЕКОНОМІКА І ДЕМОКРАТІЯ

1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ (ПЕРЕДУМОВИ) ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

1.2. КОЛЕКТИВНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ В ПЕРІОД ДЕМОКРАТІЇ, ЯКА РОЗВИВАЄТЬСЯ.

1.3. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ.

2.1. РИНКОВА ЕКОНОМІКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

2.2. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ.

2.3. МОДЕЛІ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ. РИНКУ В УКРАЇНІ.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

3.1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА РИНОК ПРАЦІ

3.2. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СВОБОДА ВИБОРУ.

4.2. ЕКОНОМІЧНІ СВОБОДИ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ВИРОБНИЦТВІ. Оскільки людина здійснює свою діяльність в суспільстві, її економічна діяльність завжди має деякі межі. Обмеження залежать від ряду факторів.

5.1. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.

5.2. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ПЛАНОВОЇ І ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

5.3. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ.

1.4. ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНМІОКИ. ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

ГЛОСАРІЙ

 

1