yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. Посібник. – К.: ВД ”Професіонал”, 2004. – 240с.

2.Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навч. Посібник – К.: ВД „Професіонал”, 2004. –   304с.

3.Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

4.Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: „Знання”, 1999. – 312с.

4.Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 400с.

5.Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416с.

6.Реверчук С.К., Крупка М.І. Фінанси малого бізнесу. – Львів: Діалог, 1996. – 95с.

7.Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460с.

9.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

8.Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с.

9.Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник/ За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 247с.

10.Фінанси сільськогосподарських підприємств/ За ред. М.Я. Дем’яненка – К.ІАЕ, 2000. – 604с.

11.Фінанси підприємств. Навч. Посібник/ За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268с.

12.Фінанси підприємств. Підручник/ За ред. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460с.

13.Финансы предприятий: Учебник/ Под ред. Н.В. Качиной. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 413с.

 

41