yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->4.2. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями за  підставами, передбаченими  законодавством про державну службу

Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців

4.2. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями за  підставами, передбаченими  законодавством про державну службу

 

Спеціальними підставами припинення трудових правовідносин є юридичні факти, з настанням яких закон пов’язує втрату права на державну службу і покладає на державний орган обов’язок  розірвати трудовий договір. Керівники державних органів не мають права приймати рішення за власним розсудом по відношенню до державних службовців, які підлягають звільненню за спеціальними підставами. Вони  зобов’язані звільнити державного службовця, якщо виникли для цього підстави, які спричинили втрату права на державну службу.

Звільнення працівників за підставами передбаченими ст. 30 Закону України “Про державну службу”   являється не лише правом державного органу чи посадової особи перед працівником, а й обов’язком перед державою, виконання якого контролюється органом, що має право вимагати виконання законів. Тому таке звільнення не можна однозначно кваліфікувати як розірвання трудового договору за ініціативою власника [131, с.43].

Така думка вчених в галузі трудового права заслуговує на увагу тому, що ст. 30 Закону передбачає дійсно обов’язкове звільнення державних службовців. Така диференціація потрібна. Вона обумовлена відповідальністю держави перед суспільством.

Однак не можна не констатувати, що правопорушення державних службовців, а особливо посадових осіб, які наділені державно-владними повноваженнями, характеризуються підвищеним рівнем шкідливості і небезпекою для інтересів держави, всього правопорядку, конституційних прав і свобод людини і громадянина, а тому повинні тягти за собою й підвищену юридичну відповідальність [229, с.55].

Припинення трудових правовідносин із державними службовцями має і інші особливості. Державна служба України не передбачає особливих гарантій довічної зайнятості. Припинення трудових правовідносин відбувається у порядку звільнення з державної служби і шляхом відставки державного службовця.

Припинення державної служби у разі порушення умов реалізації права на державну службу відповідає ст. 7 КЗпП України. Ця норма допускає можливість встановлення законодавством додаткових підстав для припинення трудового договору, зокрема, у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу.

 

14