yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Математика і інформатика->Содержание->8.   Лабораторна робота № 2

Ознайомлення з пакетом програм MODEL

8.   Лабораторна робота № 2

ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАНОК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи: дослідження часових характеристик ланок систем автоматичного керування

1  ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 

Часова характеристика системи автоматичного керування – це залежність вихідного сигналу системи від вхідного та часу.

Для зіставлення систем автоматичного керування користуються перехідною та ваговою функціями.

Перехідна функція – це реакція системи на одиничний ступінчастий сигнал.

Вагова функція – це реакція системи на одиничний імпульс.

2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1 Створити новий проект.

2.2 Створити безперервні моделі аперіодичної ланки першого порядку

 

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал;  – коефіцієнт підсилення;  – стала часу.

2.3  Запустити модель до виконання.

2.4  Побудувати на одній діаграмі часові характеристики ланок.

Зауваження. Підібрати масштаб за осями координат, який дозволяє провести аналіз впливу сталої часу та коефіцієнта підсилення на характеристики ланки.

2.5  Зберегти та надрукувати діаграму.

2.6  Повторити пункти 2.1-2.5 для коливальної ланки

.

,

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал;  – коефіцієнт підсилення;  – стала часу,  – коефіцієнт демпфірування.

Зауваження. При виконанні п.2.4 побудувати дві діаграми: на першій – дослідити вплив коефіцієнта демпфірування на перехідну функцію коливальної ланки, на другій – дослідити вплив сталої часу та коефіцієнта підсилення.

2.7  Повторити пункти 2.2-2.5 для реальної інтегруючої ланки

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал; – коефіцієнт підсилення;  – стала часу.

Дослідження провести при наступних значеннях коефіцієнта підсилення, сталої часу та коефіцієнта демпфірування (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Варіант

, с

, с

1

10

20

0,1

0,2

0,05

0,2

0,8

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

3        ЗМІСТ ЗВІТУ

3.1  Назва роботи.

3.2  Мета роботи.

3.3  Відомості про часові характеристики ланок.

3.4  Результати дослідження моделей аперіодичної ланки першого порядку, коливальної ланки, реальної інтегруючої ланки.

3.5  Висновки за результатами дослідження.

Лабораторна робота № 3

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАНОК СИСТЕМ

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи: дослідження частотних характеристик ланок систем автоматичного керування

1        ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Частотними характеристиками називаються формули та графіки, які характеризують реакцію системи на гармонічний вхідний сигнал у сталому режимі (вимушені та гармонічні коливання системи).

Для зіставлення систем автоматичного керування користуються амплітудно-частотними, фазочастотними, амплітуднофазочастотними та логарифмічними амплітудно-частотними, фазочастотними характеристиками.

Амплітудна частотна характеристика показує, як система пропускає сигнали різної частоти. Пропускання оцінюється по відношенню амплітуд вихідного та вхідного сигналів.

Фазова частотна характеристика показує зсув фази, який вносить система на різних частотах.

2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1 Створити новий проект.

2.2 Створити безперервні моделі аперіодичної ланки першого порядку

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал;  – коефіцієнт підсилення;  – стала часу.

2.3  Запустити модель до виконання.

2.4  Побудувати частотні характеристики ланок.

Зауваження. Підібрати масштаб за осями координат, який дозволяє провести аналіз впливу сталої часу та коефіцієнта підсилення на характеристики ланки.

Приклад діаграми для дослідження частотних характеристик аперіодичної ланки другого порядку з передаточною функцією  при , ,  та  приведено на рис. 3.1.

2.5 

Зберегти та надрукувати діаграму.

2.6  Повторити пункти 2.1-2.5 для коливальної ланки

.

,

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал;  – коефіцієнт підсилення;  – стала часу,  – коефіцієнт демпфірування.

2.7  Повторити пункти 2.2-2.5 для реальної інтегруючої ланки

,

,

,

де  – вихідний сигнал;  – вхідний сигнал;  – коефіцієнт підсилення;  – стала часу.

Дослідження провести при наступних значеннях коефіцієнта підсилення, сталої часу та коефіцієнта демпфірування. Частоту вхідного сигналу вибрати з подальшою можливістю дослідження її впливу на характеристики.

Варіант

1

10

20

0,1

0,2

0,05

0,2

0,8

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

3       

 

9