yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->13.Що таке навчання як педагогічний процес?Вкажіть основні структурні елементи процесу навчання.

Педагогика

13.Що таке навчання як педагогічний процес?Вкажіть основні структурні елементи процесу навчання.

Навчання – це спосіб організації педагогічного процесу що створений на засвоєння педагогічного(дидактичного) досвіду.                                              

ü     Досвід який втілений знаннями.

ü     Досвід практичний який втілений вміннями і навичками.

ü     Досвід творчої діяльності.

ü       Досвід емоційно  - цілісного ставлення.

Процес навчання формують взаємопов'язані елементи:                                                     

·       Цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети навчально-виховного закладу певного типу);                         

·       Стимулююче-мотиваційний (створення умов, які спонукають учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію цієї діяльності);                                    

·       Змістовий (оптимальний підбір предметів навчального плану, змістовність навчальних програм і підручників, продуманість змісту кожного навчального заняття);                                                            

·       Операційно-дієвий (добір прийомів, методів і організаційних форм навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи щодо засвоєння учнями змісту навчального матеріалу, вироблення в них відповідних умінь та навичок);                                                                        

·       Контрольно-регулюючий (контроль за засвоєнням учнями знань, набуттям умінь і навичок, внесення необхідних коректив до змісту і методики навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання);

·       Оцінно-результативний (виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного учня, причин неуспішності в кожному конкретному випадку і відповідна робота щодо їх усунення).

 

15