yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->15.Охарактерезувати систему дидактичних принципів,намітити шляхи реалізації одного з принципів навчання.

Педагогика

15.Охарактерезувати систему дидактичних принципів,намітити шляхи реалізації одного з принципів навчання.

Сучасні принципи зумовлюють вимоги до всіх компонентів навчального процесу — цільового, стимуляційно-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулювального й оцінно-результативного. Вони виступають в органічній єдності, утворюючи певну структуру основ свідомості і активності;                                                                                               Численні спроби розробити систему дидактичних принципів в роботах дослідників нового часу. Їх аналіз дозволяє виділити в якості основних, загальновизнаних наступні принципи:

наочності;

систематичності і послідовності;

міцності;

науковості;

доступності;

зв'язку теорії з практикою. вних положень організації навчального процесу.

Суть принципу доступності полягає в необхідності врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у навчальному процесі та неприпустимість його надмірною ускладненості і перевантаженості , при яких оволодіння досліджуваним матеріалом може виявитися непосильним.

Зробити навчання доступним - значить : правильно , з урахуванням пізнавальних вікових можливостей учнів визначити його зміст , той обсяг знань , практичних умінь і навичок , якими необхідно оволодіти школярам кожного класу з кожного навчального предмету . Правильно визначити ступінь теоретичної складності і глибини вивчення програмного матеріалу. Правильно визначити кількість навчального часу, що відводиться для вивчення кожного навчального предмета з урахуванням його важливості і складності та забезпечення його глибокого і міцного засвоєння. Необхідно удосконалювати навчальні програми та підручники. Учитель повинен використовувати в процесі навчання яскравий фактичний матеріал , компактно і дохідливо його викладати , пов'язувати з життям і вміло підводити учнів до теоретичних висновків і узагальнень . Враховувати індивідуальні особливості розумової діяльності і пам'яті учнів , а також рівня їх підготовки та розвитку .

 

 

17