yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->28.З’ясувати зміст і роль громадського виховання у системі формування базової культури особистості.

Педагогика

28.З’ясувати зміст і роль громадського виховання у системі формування базової культури особистості.

Мета і зміст громадянського виховання школярів. Виховання громадянина - одна з наріжних завдань освітньої установи. Вирішуючи проблему громадянського виховання учнів, школа насамперед зосереджує свої зусилля на формуванні у школяра ціннісного ставлення до явищ суспільного життя.  Основна мета громадянського виховання полягає у формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі внутрішню свободу і повагу до державної влади, любов до Батьківщини і прагнення до миру, почуття власної гідності і дисциплінованість, гармонійне прояв патріотичних почуттів та культури міжнаціонального спілкування. Становлення громадянськості як якості особистості визначається як суб'єктивними зусиллями педагогів, батьків, громадських організацій, так і об'єктивними умовами функціонування суспільства - особливостями державного устрою, рівнем правової, політичної, моральної культури суспільства.  Розробка питань громадянського виховання в педагогіці має свою історію. У західноєвропейській античної та класичної педагогіці воно пов'язане з іменамиПлатона, Арістотеля, Руссо та ін Якщо перші пов'язували проблеми громадянського виховання перш за все з формуванням поваги до держави, дотримання закону, то останній бачив основу громадянського виховання у вільному розвитку особистості, у створенні умов для самовираження . Найбільш повно теоріягромадянського виховання в зарубіжній педагогіці була розроблена німецьким педагогом Г. Кершенштейнером, які відзначали необхідність цілеспрямованого формування громадянськості.  У російській педагогіці цілі і завдання громадянського виховання знайшли відображення в працях А. Н. Радищева, В. Г. Бєлінського, М. Г. Чернишевського, М. О. Добролюбова, О. І. Герцена і ін Ідея народності у вихованні, сформульована К. Д. Ушинського, грунтувалася на врахуванні особливостей російського менталітету, розвитку національної самосвідомості, виховання громадянина.  Радянська педагогіка розглядала питання громадянського виховання в аспекті суспільної спрямованості особистості, набуття досвіду колективної діяльності. У відомій книзі. О. Сухомлинського «Виховання громадянина» певною, мірою узагальнено та систематизовано теоретичний і практичний досвід діяльності радянської школи з громадянського виховання.  Особливе місце в цій роботі приділялась формуванню громадян-позиції дитини, впливу школи, сім'ї, дитячих громадських організацій на виховання громадянськості.  Зміст громадянського виховання у школі та сім'ї склад-• робота вчителів, вихователів та батьків з патріотичного виховання, з формування культури міжнаціонального спілкування, правової культури, виховання в дусі миру та ненасильства. У громадянському становленні особистості важливе місце займає участь дітей, підлітків і юнацтва в діяльності дитячих громадських об'єднань і організацій. 

 

30