yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->35.Розкрити структуру  процесу засвоєння  знань учнями.

Педагогика

35.Розкрити структуру  процесу засвоєння  знань учнями.

Засвоєння знань учнями починається з виховання, на основі якого формуються уявлення. Чи будуть подання адекватними сприйманим явищ, предметів, залежить від якості сприйняття, його широти, повноти, глибини. Учні набувають знання, спостерігаючи предмети і явища, слухаючи пояснення вчителя і відповіді товаришів, виконуючи різні вправи, читаючи книги, переглядаючи фільми і телепередачі. Але такі складні і важкі дії, як сприйняття та осмислення знань, можуть бути успішними лише за відповідноїпідготовки, тобто при створенні необхідних внутрішніх і зовнішніх умов.  Принципи та методи навчання в школі, логіка побудови навчальних предметів передбачають послідовне розкриття розумових умінь і навичок, поступову підготовку учня до засвоєння нових знань більш високого рівня. Без цієї загальної інтелектуальної підготовки навчальний процес неможливий. Разом з нимдидактичні принципи науковості та доступності припускають наявність не тільки загальної, а й спеціальної підготовки, а так само створення оптимальних умов для засвоєння нових понять на кожному уроці. Питання про підготовку учнів до сприйняття і засвоєння знань здавна привернуло увагу педагогів. Йому присвячували свої праці Я.А. Коменський, М. М. Скаткін та інші.  Проводячи спостереження, вчені помітили, що сутність підготовки учнів до сприйняття знань вчителя розуміють по-різному. Для багатьох з них - це всього лише організація класу. Дуже часто підготовку учнів обмежують звичайними, стандартними прийомами; перевіркою домашнього завдання та частково перевіркою знань по всій вивченій темі. Навіть такий прийом, як оголошення теми, не випливає з підготовленої частини уроку. Дуже рідко обгрунтовується мета уроку (чому навчити) і ще рідше навчальне завдання чи план уроку. Підготовча частина уроку повинна створювати такі зовнішні та внутрішні умови, які формулюють у школяра готовність до навчального дії. Оптимальною підготовкою потрібно вважати таку, при якій за нормативний час на уроці та вдома забезпечується повне засвоєння всіма учнями програмного матеріалу. Підготовка учнів до засвоєння знань необхідна протягом усього навчання. Але особливо вона важлива в початкових і середніх класах, учні ще яких не володіють достатньою самостійністю у навчально-пізнавальному працю, не володіють досконало багатьма навчальними навичками та розумовими операціями і мають потребу в керівництві навчальною діяльністю. Серед різних видів діяльності учнів у школі головним є вчення. У процесі навчання формуються знання, вміння і навички, розвиваються відчуття, сприйняття, пам'ять, мисленняуява і тим самим створюються внутрішні умови для подальшої навчальної діяльності. Успішність останньої залежить від поставлених цілей і мотивів, а так само від потреб, інтересів, схильностей, почуттів, від засобів, за допомогою яких вона здійснюється. Навчальна діяльність, як і всяка інша свідома діяльність, повинна мати мету, предмет, умова, завдання, зміст і результат досягнення мети. Психіка і свідомістьпробуджують, регулюють, орієнтують і контролюють цю діяльність. Засвоєння знань здійснюється шляхом пізнавальних навчальних дій, нерідко, у поєднанні з практичним. Іншими словами, цей процес складається з взаємозалежних спонукального, антиципирующую, виконавчого та оціночного ланок. Весь процес навчального дії, умовно можна розмежувати на два взаємопов'язані етапи: підготовчий (спонукальне і антиципирующую ланки) і виконавче й оцінне ланки. 

 

37