yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->56.Визначити ознаки виховного колективу.Розкрити його основні етапи (стадії) розвитку.

Педагогика

56.Визначити ознаки виховного колективу.Розкрити його основні етапи (стадії) розвитку.

 

Ознаки колективу – це ті характерні риси, які властиві колективу.                                                               До них належать: а) наявність загальної соціально значимої мети; б) спільна діяльність для досягнення мети; в) стосунки відповідальної залежності між членами колективу; г) наявність виборних керівних органів (органів самоврядування). У дружньому колективі система стосунків визначається розумним поєднанням особистих і суспільних інтересів.                                                                                                                                 У школі є такі типи колективів: а) навчальні колективи: класний (первинний або контактний), загальношкільний, предметних гуртків; б) самодіяльні організації: колективи художньої самодіяльності (хор, ансамбль, гуртки), в) товариства: спортивне, книголюбів та інші; г) різновікові загони, об’єднання за інтересами; д) тимчасові об’єднання для виконання певних видів роботи. Наявність різних типів колективів свідчить про складність його структури, найбільш стабільною ланкою в офіційній структурі шкільного колективу є колектив класу.                                                      У своєму розвитку колектив проходить три основні стадії (етапи).На першій стадії розвитку колектив характеризується такими ознаками:• він лише починає створюватись;• члени колективу недостатньо знають один одного;• вихованці неповною мірою усвідомлюють завдання;• відсутня ініціатива в конкретній діяльності;• відсутній актив.На другій стадії розвитку колективу починає діяти принцип паралельної дії: педагог впливає на вихованців через актив і одночасно тактовно і ненав'язливо здійснює безпосередній вплив. Це дієвий, але водночас і доволі тонкий інструмент формування колективу і забезпечення належних умов для життєдіяльності кожного його члена.Третя стадія розвитку цієї вимоги, — писав А.С. Макаренко, — коли вимагає колектив. Це — той наслідок, що винагороджує вас за нервову працю першого періоду. Коли вимагає колектив, коли колектив збився в певному тоні і стилі, робота вихователя стає математично точною, організованою роботою.

 

 

57