yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->59.Відомо,що основна фунція педагога є управлінська(управління педагогічним процесом).З’ясувати яким чином вона реалізується на кожному з етапів даного процесу.

Педагогика

59.Відомо,що основна фунція педагога є управлінська(управління педагогічним процесом).З’ясувати яким чином вона реалізується на кожному з етапів даного процесу.

Процес управління складається з чергування певних етапів і проявляється як безперервна послідовність цілеспрямованих дій апарату управління та керівникадля досягнення певних результатів.  На нашу думку процес поділу на етапи є певним аналітичним інструментом, який дозволить виявити як закономірності процесу управління, так і виділити ті шляхи, які будуть здатні його певним чином вдосконалити.  Виходячи з усього вищесказаного, можна визначити етап процесу управління як сукупність управлінських оп6ерацій, дій, який характеризується якісною визначеністю і однорідністю і відображає необхідність їх існування [3, с. 23].  Традиційно управлінський процес представлений у вигляді послідовно змінюють один одного етапів, таких як цілепокладання, оцінка ситуації, визначення проблеми, вироблення управлінського рішення.                                      Необхідно також відзначити ту обставину, що виділення тих чи інших етапів процесу управління необхідно з урахуванням певних аспектів процесу. До них зокрема відносяться наступні аспекти.  Організаційний аспект процесу управління проявляється в послідовності використання організаційних важелів впливу. У зв'язку з використанням даного аспекту, можна виділити наступні етапи: регламентування, нормування, інструктування, відповідальність [6, с.5].  Функціональний аспект процесу управління проявляється в послідовності реалізації основних функцій управління. У відповідності з даним аспектом у процесі управління можна виділити наступні етапи: планування, організація; активація; регулювання, координація, контроль Інформаційний аспект процесу управління являє собою весь комплекс операцій по перетворенню, очищенню інформації, виконуються у певній послідовності та взаємозв'язку з метою переведення системи з одного стану в інший. Інформаційний аспект процесу управління проявляється в послідовності виконання інформаційних робіт в процесі управління. У зв'язку з даними посилками з використанням інформаційного підходу виділяються наступні етапи в процесі управління: етап пошуку інформації; етап комплектування інформації; етап обробки і передачі інформації. І, нарешті, останнім аспектом, який впливає на виділення тих чи інших етапів ви процесі управління є економічний аспект у процесі управління. Економічний аспект у процесі управління знаходить своє вираження у використанні ресурсів виробництва. Економічний аспект процесу управління можна виразити через існування наступних етапів: встановлення економічних потреб; оцінка наявності ресурсів; розподіл ресурсів, використання ресурсів. Таким чином, можна зробити наступні висновки.                                                         Процес управління складається з чергування певних етапів і проявляється як безперервна послідовність цілеспрямованих дій апарату управління та керівника для досягнення певних результатів. Традиційно в якості основних етапів процесу управління виділяють наступні: цілепокладання; оцінка ситуації; визначення проблеми; управлінське рішення. Однак, такими авторами, як О. С. Виханский і А. І Наумов, пропонується інша логічна схема, яка відображає кардинальноновий підхід до виділення етапів у процесі розвитку управління.  Також певні особливості у виділенні тих чи інших етапів процесу управління пов'язані з існуванням таких аспектів управління, як економічний, організаційний,функціональний, інформаційний.

 

60