yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->ОСОБЛИВОСТІ  НЕОЛОГІЗМІВ  ТА  ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

Перекладацькі інновації

ОСОБЛИВОСТІ  НЕОЛОГІЗМІВ  ТА  ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

Сегеда  О. В.

(Сумський державний університет)

Науковий керівник –  викладач Назаренко О. В.

Неологізми пов’язані практично зі всіма сферами сучасного англомовного суспільства. Вони використовуються у праві, медицині, комп’ютерних технологіях, економіці, бізнесі та майже у всіх сферах, що стосуються нових технологій. Тому вони потребують глибокого вивчення з метою визначення змін та тенденцій у подальшому розвитку словотворчої системи англійської мови. Неологізм (нео + грец. Logos – слово) – нове слово, мовне нововведення (зворот), граматична особливість, що з'являється в мові. Попри усі існуючі дослідження неологізмів дана тема залишається актуальною, оскільки мови світу постійно поповнюються новими словами у різних сферах.

У вокабулярі неологізмів англійської мови можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping – аудіодрукування, bio-computer комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought-processor  комп’ютер, котрий логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінацію, яка поєднує новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser – мильна опера, big C (мед.) – рак.

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові: bread – гроші, drag  скукота, acid – наркотик ЛСД.

Неологізми – категорія історично змінна, це один з розрядів пасивного словника, тобто одиниці, які ще не встигли ввійти (або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши, майже відразу ж і зникли) до активного слововжитку.

Це зумовлено соціальною потребою у найменуванні й осмисленні нового та внутрішньомовними факторами — тенденціями до уніфікації, системності мовних засобів, варіюванні номінацій з різною внутрішньою формою, етимологією, завданнями експресивно-емоційної, стилістичної виразності. Мовний статус і мовний вік неологізмів визначається історією реалій. Не всяке слово, створене навіть і у відповідності з внутрішніми законами відповідної мови, автоматично надходить у словниковий склад. Неологізм повинен пройти значний період перевірки в суспільній мовній практиці колективу, для того щоб завоювати собі право на існування у словниковому складі мови і стати його елементом.

Неологізми зазвичай утворюються за законами відповідної мови, за його продуктивним моделями словотворення. Однак літературно-книжкові неологізми іноді створюються і непродуктивними способами словотворення. Неологізми служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого – для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками – тенденцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та інших. Потреба у власне номінативних неологізмах постає особливо гостро в час формування літературної мови народу або її окремих стилів, коли, зокрема, зростає роль свідомого, цілеспрямованого їх творення окремими особами. Номінативно-експресивні неологізми особливо швидко виникають (так само й зникають) у розмовній мові, передусім у жаргонах.

Дослідження неологізмів і місця, яке вони посідають серед нових лексичних одиниць, обґрунтовує необхідність їх практичного використання, вивчення в середніх та вищих навчальних закладів. Аналіз шкільної програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів показує, що вивченню неологізмів та шляхам їх адаптації у мові не приділяється увага взагалі, і, як наслідок цього, виникає необхідність системного вивчення неологізмів, як одиниць, які займають велику частину словникового складу мови. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність розробки методичних рекомендації щодо вивчення цієї теми в школі та її упорядкованого введення в учбовий процес.

В цілому характеризуючи запозичені неологізми можна відмітити, що англійська мова приймає дуже багато слів з французької мови, ніж мови іспанської та ін. Кількість запозичень-неологізмів швидко зростає, різні сфери і галузі людської діяльності постійно збагачуються ними, і необхідно, в міру можливостей, прослідкувати цей процес. Без всякого сумніву, можна констатувати, що подальше дослідження запозичень-неологізмів, шляхів їх адаптації і зв’язки з різними галузями діяльності людей, буде доцільним та необхідним.

 

 

 

32