yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Податкова система

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ

1.1. Історія становлення системи оподаткування

1.2. Соціально-економічна сутність податків

1.3. Функції податків

1.4. Класифікація податків

1.5. Характеристика елементів податку

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

2.2. Наукові основи побудови оптимальної податкової системи

2.3. Характеристика системи оподаткування в Україні. Права та відповідальність платників податків

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)

3.2. ПДВ. Суть, призначення, ставки

3.3. Платники ПДВ як суб'єкти оподаткування

3.4. Об'єкт оподаткування і податкова база

3.5. Пільги при справлянні ПДВ

3.6. Первинний облік податку у суб'єктів оподаткування і

податкова документація з ПДВ

3.7. Особливості нарахування ПДВ по окремих видах діяльності

3.8. Контроль податкових органів і відповідальність платників податку

3.8.1. Донарахування податкових зобов'язань

працівниками податкової служби

при камеральній перевірці

3.8.1.2. Застосування штрафних санкцій

у разі встановлення помилок

у податковій звітності платника

3.8.2. Донарахування податкових зобов'язань

працівниками податкової служби при документальній перевірці платників ПДВ

3.8.3. Штрафи, які самостійно донараховує та сплачує платник податків

АКЦИЗНИЙ ЗБІР

4.2. Платники та об'єкт оподаткування

4.3. Порядок нарахування акцизного збору

4.4. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору

4.5. Пільги щодо акцизного збору

4.6. Порядок сплати та подання розрахунків

4.7. Акцизні марки: порядок їх отримання

та використання вітчизняними виробниками

та імпортерами

4.8. Облік податку, контроль ДПІ та відповідальність платників

МИТО

5.2. Платники та об'єкт оподаткування мита

5.4. Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

6.2. Платники і ставки податку

6.3. Валові доходи і валові витрати. Об'єкти оподаткування

6.4. Оподаткування операцій особливого виду та окремих видів діяльності

6.4.2. Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

6.4.3, Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами

6.4.4. Оподаткування страхової діяльності

6.4.5. Оподаткування неприбуткових організацій та установ

6.4.6. Оподаткування нерезидентів

6.5. Податковий облік амортизаційних відрахувань

6.6. Податковий облік у платника та облік надходжень у ДПІ

6.7. Порядок нарахування та строки сплати податку

6.8. Контроль ДПІ та відповідальність платників

ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКО­ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

7.2. Об'єкти оподаткування та ставки податку

7.3. Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку

7.4. Відповідальність платників та контроль ДПІ (ДПА)

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

8.2. Платники і об'єкти оподаткування

8.3. Податкові соціальні пільги та податковий кредит

8.4. Механізм та особливості нарахування ПДФО, ставки податку. Особи, відповідальні за нарахування та утримання податку.Порядок його сплати і подання звітності

8.5. Оподаткування доходів фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності

8.6. Обов'язки і відповідальність фізичних та юридичних осіб. Контроль органів податкової служби

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

9.2. Платники єдиного податку, об'єкти оподаткування та ставки

9.3. Порядок обчислення та сплати єдиного податку

ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ

10.2. Лісовий дохід як плата за використання лісових ресурсів

10.3. Плата за використання прісних водних ресурсів (за воду)

10.4. Платежі за користування надрами

10.5. Суть і призначення державного мита. Порядок його стягнення і перерахування в бюджет

10.6. Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України

10.7. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

10.8. Рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні

10.8. Рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні

ІНШІ ПОДАТКИ

 

11.2. Податок з власників транспортних засобів: платники, об'єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати

11.3. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.2. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

13.2. Функції податкового менеджменту

13.3. Поняття податкової роботи

13.4. Контрольна робота органів ДПА щодо розрахунків платників податків з державою

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

14.2. Форми та способи ухилення від сплати податків

14.3. Міжнародне податкове планування

ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ

15.2. Проблеми подвійного оподаткування іноземних доходів в Україні

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

16.2. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки

16.3. Напрями податкової політики України в перехідний період

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розділ 1. Сутність та види податків

Розділ 2. Податкова політика і податкова система держави

Розділ 3. Податок на додану вартість

Розділ 4. Акцизний збір

Розділ 5. Мито

Розділ 6. Податок на прибуток підприємств

Розділ 7. Фіксований сільськогосподарський податок

Розділ 8. Податок з доходів фізичних осіб

Розділ 9. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Розділ 10. Плата за ресурси та послуги

Розділ 11. Інші податки

Розділ 12. Державна податкова служба України

Розділ 13. Податковий менеджмент

ЗАДАЧІ

ГЛОСАРІЙ

ДОДАТКИ

 

1