ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Розділ 7. Фіксований сільськогосподарський податок

Податкова система

Розділ 7. Фіксований сільськогосподарський податок

 

1.  Платники ФСП є:

а) юридичні і фізичні особи, які реалізують товари на ринку;

б) юридичні і фізичні особи, які реалізують товари у спеціально від­ведених місцях;

в) сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарст­ва, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогос­подарської продукції.

2.  Об 'єктом оподаткування є:

а) вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

б) площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподар­ському товаровиробнику у власність або наданих йому в користування, в тому числі на умовах оренди;

в) плата за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

г) усі відповіді правильні;

3.  Ставка ФСП для ріллі, сіножатей, пасовищ складає:

а) 0,3 %;

б) 0,5 %;

в) 0,1%;

г) немає правильної відповіді.

4.  Ставка ФСП для багаторічних насаджень становить:

а) 0,3 %;

б) 0,5 %;

в) 0,1 %;

г) немає правильної відповіді.

5. Розмір ФСП розраховується таким чином:

а) площа сільськогосподарських угідь множиться на грошову оцінку (1 га) і ставку ФСП за 1 га;

б)  площа сільськогосподарських угідь множиться на грошову оцін­ку (1 га) і ставку ПДВ;

в) немає правильної відповіді.

6. Для гірських зон та поліських територій ставка ФСП для ріллі, сіножатей, пасовищ становить:

а) 0,3 %;

б) 0,5 %;

в) 0,1%;

г) немає правильної відповіді.

7. Для платників податку, які здійснюють діяльність у гір­ських зонах та на поліських територіях, ставка ФСП стано­вить 0,1 для:

а) багаторічних насаджень;

б) ріллі, сіножатей, пасовищ.

8.  Сплата ФСП у грошовій формі проводиться:

а) щорічно до 20 січня;

б) щомісяця до 20 числа наступного за звітним місяця;

в) немає правильної відповіді.

9.  Суми ФСП перераховуються до місцевого бюджету в розмірі:

а) 50 %;

б) 30 %;

в) 45 %;

г) 25 %.

 

 

103