ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Розділ 8. Податок з доходів фізичних осіб

Податкова система

Розділ 8. Податок з доходів фізичних осіб

 

1. Хто є платником податку з доходів фізичних осіб?

а) громадяни України;

б) іноземні громадяни;

в) особи без громадянства;

г) фізична особа, яка має місце проживання в Україні і отримує як до­ходи з джерелом їх походження з території України, так й іноземні доходи;

д) нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з те­риторії України.

2.  Що є об'єктом оподаткування податку з доходів фізич­них осіб?

а)  сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний з різних джерел як на території України, так і поза її межами;

б) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму пода­ткового кредиту такого звітного року;

в) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кін­цевому оподаткуванню при їх виплаті;

г) тільки доходи в грошовій формі;

д) доходи як у грошовій,Ю так і в натуральній формі; є) іноземні доходи;

є) загальний місячний оподатковуваний дохід.

3.  За якою ставкою податку оподатковуються доходи фі­зичних осіб?

а)  10 %;

б)  15 %;

в) 20 %;

г) 20 % без врахування пільг.

4. Податковий кредит це:

а) одна із податкових пільг, що полягає у перенесенні терміну спла­ти податку;

б)  сума, на яку платник податку має право зменшити податкові зо­бов'язання звітного періоду;

в) сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резиден­том у зв'язку з придбання товарів у резидентів — фізичних або юриди­чних осіб протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшен­ня суми його загального річного оподатковуваного доходу.

5.  В якому розмірі зараховується податок з доходів фізич­них осіб до бюджетів міст районного значення, сіп, селищ?

а)  100 %;

б) 75 %;

в) 25 %;

6. Хто відповідає за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заро­бітної плати?

а) роботодавець;

б) податковий агент;

в) платник податку;

 

 

104