ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Розділ 10. Плата за ресурси та послуги

Податкова система

Розділ 10. Плата за ресурси та послуги

 

1. Що сосновою для встановлення плати за ресурси?

а) державна власність на ресурси;

б) обмежена кількість ресурсів;

в) розмір шкоди, що завдається природним ресурсам;

г) світовий досвід.

2.  Що є об'єктом обчислення плати за спеціальне викори­стання лісових ресурсів?

а) кількість заготовленої деревини;

б) вартість проданої деревини;

в) кількість видобутої живиці;

г) вартість проданої живиці;

д) вартість заготівлі другорядних лісових матеріалів.

3. Як називається спеціальний дозвіл на використання лісо­вих ресурсів?

а) лісорубний квиток;

б) лісорубна ліцензія;

в) лісовий квиток;

г) лісова ліцензія.

4.  Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є:

а)  суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують водні ресурси для промислових та інших потреб за допомогою та без засто­сування спеціальних пристроїв;

б) водокористувачі всіх форм власності;

в) власники водозабірних систем;

г) підприємства водного транспорту;

д) підприємства гідроенергетики.

5.  Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету це:

а) відшкодування витрат на пошуки корисних копалин;

б) створення джерела коштів для фінансування подальших робіт по відтворенню та розвитку мінерально-сировинної бази України;

в) збір з користувачів надр усіх форм власності.

6. Об'єктом обчислення збору за геологорозвідувальні роботи є:

а)  обсяг видобутку чи погашення у надрах запасів корисних ко­палин;

б) вартість видобутої мінеральної сировини;

в) вартість продукції переробки мінеральної сировини;

г) все неправильно;

7. Для якого виду плати за ресурси використовуються певні ліміти:

а) для всіх;

б) для жодного не використовуються;

в) для плати за воду;

г) для плати за спеціальне використання надр.

8. Державне мито це:

а) грошовий збір за операції купівлі—продажу;

б) грошовий збір, який справляється судовими органами;

в) грошовий збір, який справляється органами нотаріату;

г) вид податкового платежу у формі плати за надання державою та упо­вноваженими на це органами певних видів послуг юридичного характеру.

9. До якої групи податків відноситься плата за землю:

а) до загальнодержавних податків і зборів;

б) до місцевих податків і зборів;

в) до непрямих податків;

г) до неподаткових платежів.

10.  Суб'єктом плати за землю є:

а) власник землі;

б) продавець землі;

в) покупець землі;

г) землекористувач;

д) орендатор землі;

є) орендодавець землі.

//. Плата за землю справляється у формі:

а) плати за землю;

б) авансових платежів по земельному податку; в)орендної плати;

г) відрахування від прибутку;

д) внесків до бюджету.

12. Ставки земельного податку встановлено окремо на:

а) землі міст;

б) землі сіл;

в) землі сільськогосподарського призначення;

г) землі водного фонду;

д) землі населених пунктів; є) землі промисловості;

є) землі транспорту.

13.  Плата за землю виробниками сільгосппродукції та фі­зичними особами землекористувачами проводиться у строки:

а)  щомісячно до 15-го числа місяця, наступного за звітним;

б) до 15 серпня;

в) до 15 листопада;

г) рівними частками до 15 серпня та 15 листопада;

д)  щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

14.  Термін позовної давності по платі за землю складає:

а)  1 рік:

б) 2 роки:

в)  3 роки.

15.  Пеня за несвоєчасну сплату земельного податку справ­ляється:

а) у розмірі облікової ставки НБУ;

б) у розмірі 120 % від облікової ставки НБУ;

в) у розмірі 0,2 % від суми недоїмки за кожний день прострочення;

г) у розмірі 0,3 % суми недоїмки за кожний день прострочення.

16. Плата за землю юридичними особами сплачується:

а) щодекадно;

б)  щомісячно:

в) щоквартально;

г) один раз на рік.

 

 

106