yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Розділ 11. Інші податки

Податкова система

Розділ 11. Інші податки

 

/. Об'єктом оподаткування податком з власників транс­портних засобів є:

а) усі транспортні засоби;

б) тільки колісні транспортні засоби;

в) тільки водні транспортні засоби;

г) тільки транспортні засоби з двигунами внутрішнього згорання;

д)  усі транспортні засоби, крім гусеничних тракторів, окремих ав­томобілів спеціального призначення;

є) усі транспортні засоби, крім спортивних водних транспортних за­собів та машин і механізмів для сільськогосподарських робіт;

с) усі, крім транспортних засобів, що перевозять вантажі на короткі відстані.

2. Податок з власників транспортних засобів спрямовується:

а) до державного бюджету;

б) до місцевих бюджетів;

в)  85 % до державного бюджету, 15 % — до місцевих;

г)  15 % до державного бюджету, 85 % — до місцевих;

д) немає правильної відповіді.

3.  Податок з власників транспортних засобів сплачується у такі строки:

а) фізичними особами — один раз на рік;

б) фізичними особами -- один раз на два роки;

в)  фізичними особами — щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому прозодитьсч технічний огляд;

г)  юридичними особами — щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним;

д) юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15-го числа місяця, що слідує за звітним кварталом;

є) юридичними особами — один раз на рік до 1 липня.

4. Для оподаткування податком з власників транспортних засобів юридичні особи використовують звітні дані про кіль­кість транспортних иісобів станом на:

а)  1 січня;

б)  1 лютого;

в)  1 березня;

г)  1 травня;

5.  Платники податку сплачують його у:

а) гривнях за курсом долара США на 1-ше число місяця, в якому проводиться сппата;

5) евро; з) екю;

Г) ГрГіїіі'ЯХ.

6.  Податок з власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин і механізмів обчислюється виходячи з:

а) потужності двигуна;

б) обєму циліндрів двигуна:

в)  ваги транспортних засобів;

г) довжини транспортних засобів;

д)  висоти транспортних засобів.

7.  Місцеві податі:» і збори це:

а) будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;

б)  податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах

в) обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, мі­ськими радами згідно із законодавством і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.

8. До місцевих податків належать:

а) плата за воду місцевого значення;

б) комунальний податок;

в) плата за землю:

г) плата за рекламу;

д) податок з реклами:

є) плата за транзит місцевими територіями;

є) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

9. До місцевих зборів належать:

а) збір за здійснення зарубіжного туризму;

б) готельний збір;

в) збір за припаркування автотранспорту;

г) ринковий збір;

д) збір за видачу ордера на квартиру; є) курортний збір;

є) збір за право використання місцевої символіки; ж) збір за проїзд територією прикордонних областей.

10.  Місцеві податки і збори є обов'язковими для встанов­лення сільськими, селищними та міськими радами:

а) за наявності об'єктів оподаткування;

б) за наявності умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів;

в) для всіх суб'єктів господарювання;

г)  в окремих випадках (коли інші податки на цих територіях не сплачуються).

11. Платниками податку з реклами є:

а) усі суб'єкти підприємницької діяльності;

б) усі суб'єкти підприємницької діяльності та їх підрозділи, фізичні особи;

в) усі суб'єкти підприємницької діяльності та їх підрозділи, фізичні особи — замовники реклами;

г) рекламодавці;

д)  підприємства, які виготовляють, розміщують та встановлюють рекламу.

12. Платниками комунального податку є:

а) юридичні особи, метою фінансово-господарської діяльності яких є отримання прибутку;

б) тільки комерційні структури;

в) бюджетні установи;

г) сільськогосподарські підприємства;

д) усі, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств;

є) тільки українські підприємства.

13. Ринковий збір це:

а) плата за проїзд по ринку автотранспорту;

б) плата за місце на ринку;

в) плата за право займання місця для торгівлі на державних ринках;

г) плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності з автомашин.

14.  Ставка ринкового збору становить:

а) 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) від 0,4 до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г)  20 % мінімальної зарплати — для громадян і три мінімальних зарплати — для юридичних осіб;

д)  від 0,01 до 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для фізичних осіб за кожне торговельне місце;

є) від 0,2 до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб за кожне торговельне місце.

15. Платниками податку на промисел є:

а) фізичні та юридичні особи;

б) лише фізичні особи;

в) лише юридичні особи.

16.  Об'єктом оподаткування податку на промисел є:

а) плата за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

б) сумарна вартість товарів;

в) немає правильної відповіді.

 

 

107