ГоловнаЗворотній зв'язок

Податкова система

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

 

 

Структурно-логічна схема оподаткування імпортних операцій ПДВ

Додаток 2

РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПО ЗАТ «ПОДІЛЛЯ» ЗА ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) ПЕРІОД

№ з/п

Обсяг оподаткову­ваних операцій, що

підлягають оподаткуванню

за ставкою

Обсяг неоподатковуваних операцій

Загальна сума податкових зобов'язань

Обсяг придбаних товарів (робіт, послуг) або

перерахованих

коштів

Загальна сума

податкового

кредиту

Примітка

 

 

0 % (на експорт або реалізація на території України)

20 % (на митній тери­торії України)

операції, які звільнені або не включаються до об'єкту оподаткування (п. 3.2, ст. 3, ст. 5,11 Закону)

не настання терміну виникнення податкових зобов'язань («касовий» метод)

 

 

---------------

без права включення до податкового кредиту ПДВ

із правом включення до податкового кредиту ПДВ

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = гр 3*0,2

7

8

9 = гр.8* 0,2

10

1

50 000

10 000

Правило «першої» події (пп. 7.3.1, п. 7.3, ст. 7 Закону)

2

10 000

2000

Правило «першої» події (пп. 7.3.1, п. 7.3, ст. 7 Закону)

3

28 750

Сума податкових зобов'язань (ПЗ) дорівнюватиме 0 (пп. 6.2.1, п. 6.2, ст. 6)

4

15 000

ПЗ виникатимуть після надхо­дження коштів із місцевого бюджету (пп. 7.3.5, п. 7.3, ст. 7)

28 750

60 000

15 000

12 000

X

5

8000

1600

Правило «першої» події (пп. 7.5.1, п. 7.5, ст. 7)

 

6

20 000

4000

Правило «першої» події (пп. 7.5.1, п. 7.5, ст. 7)

 

7

14 000

До податкового кредиту від­носяться суми сплачені (на­раховані) за товари або по­слуги, що використовувати­муться у господарській дія­льності в межах оподаткову­ваних операцій. Тому сума сплаченого   ПДВ   не   відно­ситься до складу податкового кредиту.

 

8

13 200

2640

пп. 7.5.2, п. 7.5, ст. 7 Закону «Про ГІДВ»

 

9

1000

Згідно пп. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 у податковий кредит не вклю­чаються суми ПДВ не підтве­рджені   податковими   наклад­ними чи митними деклараці­ями. Рахунок крамниці не є розрахунковим    податковим документом

 

10

800

160

п. 7.5, ст. 7 Закону «Про ПДВ»

 

15 000

4 2000

8400

X

 

28 750

60 000

15 000

12 000

15 000

42 000

8400

Чиста сума ПЗ до сплати = 12 000-3600

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТОВ «ФАРМАБУД» за травень 2006 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Дата

Зміст операції

Первинні документи

Постачальник (продавець)

 

Покупець (замовник)

найменування

кількість

сума

найменування

кількість

сума

контракт­на вартість

т. ч.

пдв

контрактна вартість

т. ч.

пдв

1

10.04.2006

Локаторні пристрої для орієнтування

ПН№ 13241 від 10.04.06 р.

ВАТ «При­лад наладка»

50 шт

12 500

 

"

"

 

"

2

09.04.2006

Паркет (граб, ясень)

ПН № 273 від 09.04.06 р.

Шепетівсь-кий лісгосп

10000м5

180 000

30 000

 

 

 

 

3

10.05.2006

Паркет (граб, ясень)

ПН № 176 від 10.05.2006

«Миколаїв рембуд»

9000 м3

360 000

60 000

4

15.04.2006

лісоматеріали

ПН № 306 від 15.04.06 р.

Шепетівсь-кий лісгосп

100 м3

60 000

10 000

5

16.05.2006

Дошки різних порід

ВМД №40000/5/015 879ПН№178 від 16.05.2006

 

 

 

 

«Mineral Enterprises L.L.C» (Авс­трія)

50 м3

25 000

 

6

16.05.2006

Локаторні пристрої для орієнтування

ВМД №40000/5/015 901 ПН№179 від 16.05.2006

 

 

 

 

«JenWick» (Данія)

50 шт

44 000

 

7

серпень

Готівкові операції

Звіт РРО

 

 

 

"

Реалізація в роздріб

4000 упако­вок нізоралу в таблетках

63 000

 

8

серпень

Готівкові операції

Звіт РРО

 

 

 

 

Реалізація в роздріб

Супутні то­вари (миючі засоби, зубні пасти тощо)

9600

1600

9

серпень

X

X

X

X

252 500

40 000

X

X

501 600

61600

 

 

Додаток 7

РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ

МІЖ ОПОДАТКОВУВАНИМИ ТА НЕОПОДАТКОВУВАНИМИ

ОПЕРАЦІЯМИ ЗА ТРАВЕНЬ 2006 року ПО ТОВ «Фармабуд»

'Розподіл податкового кредиту проведений згідно вимог пп. 7.4.3, п. 7.4. ст. 7 Закону «Про податок на додану вартість «та листа ДПАУ від 17.07.2000 № 9787/7/16-1220-15.

№ з/п

Зміст операції

Обсяги продажу

без урахування

ПДВ

Сума ПДВ

1

2

3

4

 

Податкові зобов'язання

 

 

1

Операції, що оподатковуються за ставкою 20%

308 000

61 600

2

Операції, що оподатковуються за ставкою 0 %

69 000

0

2.1

в т. ч. експортні операції

69 000

0

2.1.1

Експортні операції, щодо яких не дозволя­ється застосування ставки 0 %

44 000

X

3

Операції, які не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3)

X

3.1

Операції, які звільнені від оподаткування (ст. 5,11 Закону)

63 000

X

4

Загальний обсяг продажу = (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 3.1) гр. 3

440 000

61600

5

Частка операцій продажу, що відноситься до оподатковуваних операцій = (ряд. 1  + ряд. 2.1 - ряд. 2.1.1 + ряд. 3.1) гр. 3 / ряд. 4 гр. 3

0,90 = 30 8000 + 25 000 + 63 000 / 440 000

X

 

Податковий кредит

 

 

6

операції, що використовуються у межах го­сподарської діяльності платника податків

212 500

40 000

6.1

придбані з ПДВ на митній території України

200 000

40 000

6.2

придбані   без   ПДВ   на   митній   території України

12 500

X

7

Загальний обсяг придбання

212 500

40 000

8

Частка операцій придбання, що відносить­ся до оподатковуваних операцій (20 % та 0 %) = ряд. 7 гр. 3 * ряд. 5 гр. 3

191 250 (212 500 * 0,9)

38 250 (191 25 0 х 0,2)

9

Коригування перенарахованого (-) кредиту

X

-1750

10

Всього податкового кредиту

X

38 250

11

До сплати в бюджет (до відшкодування з бюджету) = ряд. 4 гр. 4 - ряд. 10 гр. 4

X

23 350

 

 

 

 

 

 

Код рядка

І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги поставки (без ПДВ)

Сума ПДВ

 

Колонка А

Колонка Б

 

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

 

 

 

2

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

X

X

 

2.1

експортні операції

 

0

 

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

 

3

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

 

X

 

4

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

X

 

5

Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)

 

X

 

5.1

з рядка 5- загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду (р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А

 

 

 

6

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

 

 

 

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)

 

 

 

7

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України

 

 

 

8

Коригування на основі попередніх звітних періодів (+ чи -) (у разі заповнення цього ряд­ка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):

X

(+ чи -)

 

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

X

 

 

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

 

 

 

8.3

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

 

 

 

8.4

інші випадки

X

 

 

9

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) кол. Б

 

 

 

9і

Крім того, поставка послуг за межами митної території України, місце поставки яких ви­значається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

 

X

 

Код рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без ПДВ)

Дозволений

податковий

кредит

 

 

 

 

 

Колонка А

Колонка Б

 

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

X

X

 

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

 

 

 

10.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

X

 

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

 

X

 

і 1.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

 

X

 

11.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

X

 

12

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснен­ня операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:

X

X

 

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

 

 

12.2

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточ­ному звітному періоді

 

 

 

12.3

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

X

 

12.4

послуги, отримані від нерезидента

 

 

 

12.5

товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням

 

 

 

13

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснен­ня операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):

X

X

 

13.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

X

 

13.2

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

X

 

13.3

послуги, отримані від нерезидента

 

X

 

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість

вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нере­зидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 За­кону

 

X

 

15

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість

вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нере­зидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 За­кону

 

X

 

16

Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди (у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):

X

(-ЧИ+)

 

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

X

 

 

16.2

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

 

 

 

16.3

інші випадки

X

 

 

17

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2+ 12.4+ 12.5 + 16 - чи+) колонки Б)

X

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ 3 БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

 

18

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (по­даткового) періоду (рядок 9 - рядок 17):

X

 

18.1

позитивне значення (+)

 

 

18.2

від'ємне значення (-)

 

 

19

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону):

X

 

19.1

до зменшення (-):

суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточ­ному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному (податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації)

 

 

19.2

до збільшення (+):

суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, термін погашення яких припадає на поточний звітний (податковий) період) (додати перелік)

+

 

20

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (позитивне значення суми рядків 18 і 19)

 

 

21

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (від'ємне значення суми рядків 18 і 19)

 

 

22

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:

X

 

22.1

у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

 

 

22.2

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

(рядок 21 - рядок 22.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного

звітного періоду*)

 

 

23

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, шо включається до складу пода­ткового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4):

 

 

23.1

значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду*

 

23.2

значення рядка 26 податкової декларації попереднього звітного періоду

 

23.3

значення рядка 8.2 додатка 3 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього звітного (подат­кового) періоду*

 

23.4

значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 5 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього звітного (податкового) періоду*

(+ЧИ-)

24

Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 23 - рядок 20, позитивне значення)

 

25

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 4 розрахунку суми бюджетного відшкодування) (ря­док 25.1 або рядок 25.2):

 

25.1

на рахунок платника у банку

 

25.2

у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів

 

26

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 — рядок 25)

(значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)

 

27

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з ура­хуванням залишку від'ємного значення попереднього зьітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне зна­чення)

 

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

 

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

X

28.2

позитивне значення (+)

 

28.3

від'ємне значення (-)

 

* — для підприємств суднобудування і літакобудування — податкової декларації (уточнюючого розрахунку) поточного звітного періоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

Додаток 15

Додаток 16

КНИГА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ПО МПП «ПРОМІНЬ» ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ (витяг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва постачальника (продавця)

Борг на початок періоду (без ПДВ)

Господарська операція

Борг на кінець

періоду

(без ПДВ)

дебет(борг продавців)

кредит(борг МПП «Промінь»)

дата

зміст операції (без ПДВ)

сума (з ПДВ)

податок на прибуток

пдв

Дебет (борг продавців)

кредит (борг МПП «Промінь»)

закриття за­боргованості (дебет)

товарні роз­рахунки 3 продав-ми, вико-ми (кредит)

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

;/

12

13

14

1

ТОВ «Сяйво»

15.01

10 000

12 000

10 000

2000

10 000

2

ТОВ «Сяйво»

10 000

18.01

15 000

18 000

5000

1000

5000

3

ТОВ «Сяйво»

5000

02.02

6000

7200

1000

200

1000

4

ТОВ «Сяйво»

1000

3103

500

600

--

500

5

Підсумок

5000

11 000

X

15 500

16 000

37 800

16 000

3200

5000

11500

6

«Ремпослуга»

15.03

20 000*

24 000

15 000

3000

7

Разом

5000

11000

X

15 500

36 000

61 800

31 000

6200

5000

11500

1 ВВ = [(11 500 - 5000) - (11 000 - 5000) + 15 500 (ряд. 7 гр. 6) + 15 000 (ряд. 6 гр. 10)] = 36 000 - 5000 = 31000.

 

Додаток 17

КНИГА ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ПО МПП «ПРОМІНЬ «ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ (витяг), грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва отриму­вача товару (покупця)

Борг на початок періоду (без ПДВ)

Господарська операція

Борг на кінець періоду (без ПДВ)

дебет(борг продавців)

кредит(борг МПП «Промінь»)

дата

зміст операції (без ПДВ)

сума (з ПДВ)

податок на прибуток

ПДВ

дебет(борг продавців)

кредит(борг МПП «Промінь»)

відвантажено товар, ОФ (дебет)

закриття за­боргованості (кредит)

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ВАТ «Світло»

9000

10.01

30 000

36 000

21 000

4200

21 000

2

ВАТ «Світло»

21000

20.01

3000

3600

 

 

 

 

 

18 000

3

ВАТ «Світло»

18 000

15.02

4000

4800

4000

800

22 000

4

ВАТ «Світло»

22 000

03.03

50 000

60 000

28 000

5600

28 000

5

ВАТ «Світло»

28 000

30.03

2000

2400

2000

400

30 000

6

Підсумок граф

37 000

61000

X

55 000

34 000

106 800

55 000

11000

58 000

61000

 

1ВД = [(61 000 - 37 000)- (61 000 - 58 000) + 34 000] = 55 000.

 

 

Додаток 18

ВІДОМІСТЬ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПО МПП «ПРОМІНЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменуван­ня

Балансова вар­тість на початок кварталу

Норми амор­тизації

Сума амортизації

Витрати на поліпшення та збільшення ОФ

Витрати на зменшення ОФ

Балансова вартість на кінець кварталу

за норма ми до 01.01.04

за норма ми після 01.01.04

до 01.01.04 р.

після 01.01.04 р.

разом

в т. ч.

продаж

вибуття

за норма ми до 01.01.04

за нормами після 01.01.04

На ОФ*

На ВВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=2-6 +

 + 8-10

13

Будинок адмінцентру

58 000

1,25

2,0

725

16 937

1937

15 000

59 212

Вантажний майданчик

2000

1,25

2,0

25

66

66

2041

Будинок ко­тельної

10 000

1,25

2,0

125

334

334

10 209

Група 1

70 000

X

X

875

17 337

2337

15 000

71462

Група 2

50 000

6,25

10

3125

17 670

17 670

 

112