yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->у податковій звітності платника

Податкова система

у податковій звітності платника

 

У разі якщо платник податку подає декларацію, в якій допу­щені арифметичні або методологічні помилки, що призвели до заниження належної до сплати суми податку, орган ДПС само­стійно здійснює перерахунок і повідомляє про це платника, а та­кож про необхідність сплати штрафних санкцій у розмірі п'яти відсотків донарахованого податкового зобов'язання, але не мен­ше 17 грн. (1 нмдг).

3.8.1.3. Несплата податкового зобов'язання у встановлені терміни

Згідно з пп. 5.3.1 Закону №2181, платник податків зо­бов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання протягом 10 днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання декларації.

У разі несплати протягом 10 днів після подання декларації до ДПІ до платника податків застосовуються такі штрафи:

— при затримці до ЗО календарних днів — у розмірі 10 відсо­тків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці від 31 до 90 календарних днів — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці понад 90 днів — у розмірі 50 відсотків суми погашеної суми податкового боргу.

Приклад 6. Товариство «Збруч», згідно з даними особових рахунків, мало податковий борг по ПДВ станом на 01.02.2006 ро­ку в сумі 5026,26 грн, у тому числі пені 20,26 грн. У декларації за січень (подана до ДПІ 20.02.2006 р.) підприємство мало податко­ві зобов'язання з ПДВ з від'ємним значенням на суму 2000 грн. Декларація за лютий також подана до ДПІ своєчасно (20.03.2006 p.), проте задекларована сума 4200 грн. з позитивним значенням до сплати у бюджет. 14.04.2005 року підприємство пе­рерахувало 6000 грн. в рахунок погашення заборгованості перед бюджетом. Умовна облікова ставка НБУ складає 10 відсотків. Потрібно визначити суму штрафних санкцій, пеню та суму пода­ткового боргу по ПДВ станом на 15.04.2006 року (табл. 8).

 

 

 

 

 

Таблиця 8

РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПО ТОВ «ЗБРУЧ» СТАНОМ НА 15.04.2006 року

Податковий борг на 01.02.2006

 

лютий

Податковий борг на 01.03.2006

заборго­ваність

пеня

штраф

пеня

нараховано

заборгованість

(зменшено)

заборго­ваність

пеня

5000

20,26

398,86

37,98

-2000

3406,93

50,17

Податковий борг на 01.03.2006

 

березень

Податковий борг на 01.04.2006

заборго­ваність

пеня

штраф

пеня

нараховано

заборгованість

(зменшено)

заборго­ваність

пеня

3406,93

50,17

0

0

+4200

7606,93

50,17

Податковий борг на 01.04.2006

 

квітень

Податковий борг на 15.04.2006

заборго­ваність

пеня

штраф

пеня

нараховано

заборгованість

(зменшено)

заборго­ваність

пеня

7606,93

50,17

1958,84

121,24

-6000

3605,08

132,1

Враховуючи, що у квітні підприємство частково погасило за­боргованість перед бюджетом, нарахування пені та боргу здійс­нюватиметься таким чином. По-перше, визначимо частку змен­шеної (проплаченої) суми, яка спрямовується на погашення пені. Вона дорівнюватиме у лютому 8,07 грн. [YІ 2000 = 20,26 / (5000 + + 20,26)]. Таким чином, зменшена платником сума (-2000 грн.) спрямовується на погашення пені (8,07 грн.) та основної заборго­ваності (1991,93 грн.). Отже, залишок боргу (без урахування штрафних санкцій та пені на погашену суму боргу) складає 3020,26 грн. [(5000-1991,93)+ (20,26-8,07)].

Одночасно на фактично погашену суму боргу нараховується пеня та штрафна санкція. Пеня дорівнюватиме 37,98 грн. (1991,93 -58-10 /100 • 1,2 /365), де 58 — кількість днів затримки погашення узгодженого податкового зобов'язання станом на 01.03.2006 року. Отже, залишок непогашеної пені на 01.03.2006 року складатиме 50,17 грн. (37,98 + 20,26- 8,07). Штрафна санкція складатиме: 1991,93 ■ 0,2 = 398,86 грн. Відповідно залишок забо­ргованості на 01.03.2006 дорівнюватиме 3406,93 грн. (5000--1991,93 + 398,86).

Аналогічно розраховується штраф та пеня у квітні. При цьому із заборгованості, що залишилася після розподілу у квітні в сумі 5960,69 грн., яка спрямовується на погашення боргу, одна части­на (3406,93 грн.) зменшить борг, який існував на 01.03.2006 року Решта (2553,76 грн.) буде спрямована на погашення поточних зо­бов'язань у березні, які були задекларовані в квітні. Нижче наво­димо відповідні розрахунки.

Зокрема, погашена пеня, що нараховується в автоматичному режимі, дорівнюватиме 121,24 грн. [(3406,93 • 100 • 0,1 • 1,2 + + 2553,76 • 11 ■ 0,1 ■ 1,2) / 365]. Штрафні санкції на погашену су­му заборгованості розраховуємо таким чином, а саме в сумі 1958,84 грн. (3406,93 ■ 50 / 100 + 2553,76 ■ 10 / 100). Отже, подат­ковий борг платника перед бюджетом складатиме станом на 15.04.2006 року 3737,18 грн. (3605,08 + 132,1).

 

 

26