ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->4.2. Платники та об'єкт оподаткування

Податкова система

4.2. Платники та об'єкт оподаткування

 

Слід зазначити, що A3 справляється тільки на одному етапі руху товару від виробника до споживача. Порядок справляння A3, визначення платників податку, об'єкта оподаткування, меха нізму сплати та подання розрахунків до ДПІ регламентовано Де­кретом Кабінету Міністрів «Про акцизний збір» від 26.12.1992 № 18-92 із змінами та доповненнями. Платниками A3 є:

1.  Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи), а також відокремлені підрозділи юридичних осіб (філії, відділення, представництва), які є виробниками підакцизних то­варів, у тому числі з давальницької сировини по товарах (проду­кції), на які встановлено ставки акцизного збору в твердих сумах, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари поза межами митної території України.

2.  Замовники (юридичні та фізичні особи, відокремлені під­розділи юридичних осіб), за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встанов­лено ставки акцизного збору у відсотках до обороту та які спла­чують акцизний збір виробнику.

3.  До платників A3 відносять юридичних або фізичних осіб, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів1.

4.  До платників A3 відносяться громадяни України та інозем­ні громадяни, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, але ввозять (пересилають) або одержують на митній території України підакцизні товари чи предмети понад норму, визначену митним законодавством.

5.  До платників A3 відносять також нерезидентів України, що завозять своїточари на митну територію України або здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на її території безпо­середньо або через їхні постійні представництва чи осіб, прирів­няних до них.

До об'єктів оподаткування A3 відносять операції осіб, які є платниками цього податку, з реалізації підакцизних товарів, обо­роту з продажу, обміну їх на інші товари (продукцію, роботи, по­слуги), а також з безоплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а саме:

1) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних то­варів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом

їх продажу, обміну на інші види товарів (продукцію, роботи, по­слуги), безоплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини;

2)  операції з реалізації підакцизних товарів для промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів);

3)  обороти з реалізації або передачі товарів (продукції) для власного споживання, а також для власних працівників;

4) операції з реалізації підакцизних товарів без оплати їх вартості;

5) обороти з продажу (або з інших видів відчуження) податко­вими агентами підакцизних товарів.

Об'єктами оподаткування по товарах, що імпортуються (вво­зяться, пересилаються) поза межами України, є вартість імпорт­них підакцизних товарів із врахуванням митних зборів та суми мита. Об'єктами обчислення податку по вітчизняних, а також ім­портованих підакцизних товарах є кількісні показники виміру фі­зичної одиниці підакцизних товарів (кг, тонни, штуки, м ), якщо застосовуються ставки A3 у фіксованих розмірах у гривні або в євро з одиниці оподаткування (наприклад, з алкогольних напо­їв— л, автомобілів— куб. см., сигар— 100 шт., сигарет — 1000 шт., бензинів — 1000 кг та ін.).

 

 

31