ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->4.4. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору

Податкова система

4.4. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору

 

У світовій практиці всі підакцизні товари класифікують за трьома групами:

1)  товари, шкідливі для здоров'я людини (спирт3, тютюн, ал­когольні напої);

2)  товари, виробництво яких відрізняється високою рентабе­льністю (мотоцикли, автомобілі, причепи і т. п.);

3)  деякі види мінеральної сировини і продукти їх переробки (бензини, дистиляти, паливо).

Ставки акцизного збору на товари першої групи (спирт етило­вий, алкогольні напої , тютюнові вироби5) встановлюються зако­нодавством і є єдиними на всій території України. Перелік ставок акцизного збору, визначений Законами України «Про ставки ак­цизного збору на тютюнові вироби» від 06.02.1996 за №30/96-ВР, «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкоголь­ні напої» від 07.05.1996 № 178/96-ВР та «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.1996 № 313/96-ВР, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ І СТАВКИ A3

Код товару

Назва товару

Ставка з одиниці вітчиз­няних товарів

Ставка з одиниці товарів, що імпортуються

220300

1. Пиво солодове

0,27 грн. за 1 л

0,5 євро за 1 л

2204

2. Вина виноградні натуральні

0,25 грн. за 1 л

3 грн. за 1 л

2204

3. Вина виноградні натуральні міцні, у т. ч. вина з додаванням спирту

0,50 грн. за 1 л

 

2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00

3. Вина ігристі (газовані), шам­панське

1,61 грн. за 1 л

5 грн.за 1 л

2204 30

4. Виноматеріали, що реалізують­ся торговельно-посередницьким організаціям і населенню

0

 

2205, 2206

5. Вермути та інші вина виногра­дні натуральні, зброджені напої

2,6 грн. за 1 л

5 грн. за 1 л

2207,

2208 крім

220820

6. Спирт етиловий не денатурова­ний із вмістом спирту не менше 80 % об'єму, спирти денатуровані та спирт етиловий не денатурова­ний з концентрацією спирту мен­ше 80 % об'єму, спиртові лікери

17 грн. за 1 л

100%-ного

спирту

16 грн. за 1 л

100%-ного

спирту

2208 20 12 00,

2208 20

29 00

7. Коньяки, бренді, витримка яких складає не менше 3 років (вигото­влені в Україні)

6 грн. за 1 л

100%-ного

спирту

16 грн. за 1л 100%-ного спирту (220820)

2402209010

7. Сигарети з тютюну без фільтру (цигарки)

5 грн. за 1000 шт.*

5%

2402209020

7. Сигарети з тютюну з фільтром

11,5 грн. за 1000 шт.

5%

2402100000

8. Сигарети (в т. ч. сигари з обрі­заними кінцями), сигарили (сига­ри тонкі), інше

20 грн. за 100 шт.

5%

271000 ПО, 271000, 150

9. Легкі дистиляти

12 євро за 1000 кт

15 євро за 1000 кг

271000 210, 271000 250

10. Спеціальні бензини (уайт-спі­рит та ін.)

12 євро

за 1000 кг 20

євро за 1000 кг

і 5 євро за 1000 кг

271000 330, 271000 350

11. Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-98 та бензини моторні інших марок (без кисневмісних добавок)

60 євро за 1000 кг

1,5 євро за 1000 кг

Код товару

Назва товару

Ставка з одиниці вітчиз­няних товарів

Ставка з одиниці товарів, що імпортуються

271000 330, 271000 350

12. Бензини моторні: А-90, А-91, А-92, А-93,А-95,А-96

60 евро за 1000 кг

----

271000 610, 650, 690

ІЗ. Важкі   дистиляти   (дизельне пальне)

30 евро за 1000 кг

----

271000 410, 450,510

14. Середні дистиляти (для пере­робки, керосин та ін.)

20 евро за 1000 кг

12 евро за 1000 кг

15 евро за 1000 кг

15 евро за 1000 кг

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про ціни і ціноутворен­ня» від 03.12.1990 за № 507-ХІІ з метою державного регулювання обороту підакцизних товарів, починаючи з 11 серпня 2001 року Кабінетом Міністрів України встановлено граничні мінімальні ціни (оптово-відпускні та роздрібні) на горілку та лікеро-горілчані вироби, а з 27 серпня 2003 року нижній граничний рі­вень було поширено на реалізацію всіх алкогольних виробів віт­чизняного та іноземного виробництва.

Відповідно до діючого законодавства оптова та роздрібна тор­гівля алкогольними напоями нижче мінімальних оптово-відпускних6 або роздрібних цін на території України забороняла­ся. Ця заборона проіснувала до травня 2005 року, коли відповід­ною постановою Уряд зняв обмеження на формування оптових, відпускних та роздрібних цін на алкогольні напої. На той час до платників застосовувалися фінансові санкції у вигляді штрафів у

разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними на­поями, виготовленими за коньячною технологією, горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими від встановле­них мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін у розмірі 100 % вартості отриманої партії товару, але не менше 1000 грн.

Крім того, оптова або роздрібна торгівля алкогольними напо­ями та тютюновими виробами, а також їх експорт або імпорт можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності лише за наявності відповідних ліцензій.

Розглянемо методику розрахунку оптово-відпускної ціни та суми акцизного збору по операціях з реалізації підакцизних това­рів для промислової переробки (крім оборотів з реалізації (пере­дачі) для виробництва підакцизних товарів) та подальшого пере­продажу підакцизної продукції підприємству оптової торгівлі.

Приклад 3. Припустимо, що коньячний завод реалізував до­чірньому підприємству оптової торгівлі 35 000 пляшок бренді міцністю 40,0 % у перерахунку на 100 %-ний спирт за оптовими цінами. Місткість тари (пляшок лікеру) — 0,5 л. Для підрахунку ціни з одиниці продукції та визначення суми акцизного збору ви­користаємо дані таблиці 2.

Таблиця 2

 

 

 

Код виробів згідно УКТ

Опис товару

Оптова-відпускна ціна

Роздрібна ціна

у гривнях за 1 л 100 %-ного спирту

1

2208 30 — 2208 90 78 00

Віскі, ром та горілка (тафія), джин та ялівцева настойка, горілка, лі­кери, солодкі наливки, інші алко­гольні напої (спиртові настоянки із слив, груш або вишень, та інші спиртові напої)

26,02

31,22

2

220820 (крім 2208

20 12 00— коньяк,

2208 20 29 00 —

тільки бренді)

Спиртові напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду

26,02

31,22

 

 

 

у гривнях за 1 л

3

2208 20 12 00, 2208 20 29 00

коньяк, тільки бренді

21,32

30

 

Розв'язок

Оптово-відпускні ціни при реалізації (продажу) вітчизняних та імпортних алкогольних напоїв з різним вмістом спирту визна­чаються як добуток граничного рівня цін, міцності за об'ємом у відсотках та місткості тари в літрах, поділений на 100. Розраху­нок оптової ціни пляшки бренді місткістю 0,5 л складатиме:

Цк = 21,32 • 40 ■ 0,5 / 100 = 4,26 грн.

Припустимо, що ставка A3 з бренді у гривнях за 1 л 100%-ного спирту складає 3 грн. Отже, за 1 л 40 %-ного спирту ставка складатиме 3 ■ 40 / 100 =1,2 грн. З однієї 0,5-літрової пляшки ре­алізованого бренді нараховуватиметься 0,6 грн. акцизного збору. Відпускна ціна з одиниці товару— 5,83 (4,26 + 0,6 + 0,97), де 0,97 грн. — сума ПДВ. Усього реалізовано товару на суму 204,1 тис. грн., в тому числі акцизний збір — 21,0 тис. грн.

До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, виходячи зі ставки, яка визначається як різниця між повною ста­вкою акцизного збору на спирт етиловий, передбачена чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 л 100 %-ного спирту.

Строк, на який видається авальований податковий вексель, не повинен перевищувати 90 календарних днів. При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не повинен перевищувати 180 календарних днів. Видача подат­кового векселя здійснюється до моменту отримання спирту ети­лового. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

Існують особливості відпуску спирту виробникам лікарських засобів. Так, виробники спирту нараховують суму A3 та включа­ють її до відпускної ціни, виходячи зі ставки акцизного збору у розмірі 2 грн. за 1 л 100 %-ного спирту. На різницю між загаль­ною ставкою у 16 грн. за 1 л 100 %-ного спирту та ставкою 2 грн. виробник лікарських засобів повинен видати органу державної податкової служби за місцем реєстрації податковий вексель з те­рміном погашення 90 календарних днів.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документа­льного підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення алкогольних напоїв. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест в не-

платежі не здійснюється. При цьому зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню у встанов­леному законом порядку. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання спирту етило­вого, який використовується на виготовлення алкогольних напо­їв, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

33