yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->4.5. Пільги щодо акцизного збору

Податкова система

4.5. Пільги щодо акцизного збору

 

Пільги — це надання переваги, часткове або повне звільнення від виконання встановлених правил, обов'язків чи полегшення умов їх виконання. На підставі Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» A3 не справляється у разі:

1.  Реалізації підакцизних товарів за межі митної території України у разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчено на­лежно оформленою митною вантажною декларацією (має бути наданий ДПІ оригінал п'ятого аркуша митної декларації з гербо­вою печаткою митних органів та з підписом посадових осіб регі­ональної митниці).

2.  Імпорту підакцизних товарів на митну територію України, якщо згідно із законодавством України, при ввезенні не справля­ється податок на додану вартість у зв'язку з транзитом товарів, які знаходяться на митних складах, реекспортованих, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі або призначені для переробки під митним контролем. Звільняється від A3 імпорт державними розвідувальними органами України підакзиної про­дукції (техніки, устаткування, майна, матеріалів, засобів озбро­єння, спеціальних технічних засобів, вогнепальної зброї та боє­припасів до неї) для власного використання, оплата вартості якої здійснюється зазначеними органами.

3.  Обороту з реалізації легкових автомобілів для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпе­чення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що ви­значається Кабінетом Міністрів України.

4.  До 1 січня 2007 року обороти з продажу легкових, вантаж­но-пасажирських автомобілів і мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності. Пільги, пе­редбачені ст. 4 Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби», поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів, що виробляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук ав­томобілів і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно із Законом України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.1995 № 329/95-ВР, не підля­гають оподаткуванню A3:

1)  вартість та обсяги ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначеної власника, а також тих, що перейшли до держави за правом спадкоємства;

2)  вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виро­бів, що перевозяться через територію України транзитом;

3)  вартість та обсяги імпортованої сировини чи обороти з реа­лізації (передачі) української сировини, що ввозяться або вико­ристовується для виробництва підакцизних товарів;

4)  вартість та обсяги сировини, імпортованої українськими виробниками для виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів за наявності довідки ДПІ за місцезнаходженням вироб­ника;

5)  вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, експорто­ваних за межі митної території України за іноземну валюту, за умо­ви надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;

6)  вартість та обсяги підакцизних товарів, у тому числі алко­гольних напоїв та тютюнових виробів, що ввозяться фізичними особами на територію України в межах норм (товари на суму не більше 200 євро, а також 2 л віна та 1 л міцних алкогольних на­поїв, 200 цигарок або 50 сигар, або 250 г тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 г);

7)  вартість та обсяги зразків алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезених в Україну з метою проведення виставок, кон­курсів, нарад, семінарів, ярмарків тощо, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на тери­торії України не має комерційного характеру.

 

 

34