yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->та імпортерами

Податкова система

та імпортерами

Починаючи з 1 липня 2003 року, відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування ал­когольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Поста­новою №567', виробники та імпортери алкогольних напоїв по винні щомісячно подавати до регіонального управління Департа­менту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (ДААК) ДПА Украї­ни попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх ви­дами. Імпортери також повинні подавати оригінал вантажної ми­тної декларації про попереднє ввезення на митну територію Украї­ни підакцизних товарів.

Отримавши заявки платників від регіональних управлінь ДА­АК ДПА України відправляє замовлення Державному спеціалізо­ваному підприємству Міністерства фінансів України. Приймання марок від спеціалізованого підприємства проводиться Держав­ною комісією, яка створюється з представників Держстандарту, Державної податкової адміністрації, СБУ та

Міністерства фінансів України. Після затвердження акта про їх приймання здійснюється доставка марок акцизного збору до платника за дозволом (рознарядкою) ДПА України.

Марки нового зразка, запроваджені в Україні з 1 липня 2003 року, відрізняються від марок, які були в обігу раніше. Зок­рема, їхній змінено зовнішній вигляд, а саме: на алкогольних та тютюнових виробах імпортного виробництва— марки фіолето­вого кольору, на підакцизній продукції вітчизняного виробницт­ва — зеленого, для продукції виноробної промисловості — чер­воного.

Марки мають наскрізну нумерацію, яка складається з двох цифр індексу регіону, в якому виробляється підакцизна продук­ція, серії та окремого для кожної марки номера, голографічні за­хисні елементи, виготовлені спеціалізованим підприємством «Голографія» (м. Київ), а також вказується місткість тари, яка наноситься паралельно до коротшого бокумарки.

На сьогодні розмір плати за марки акцизного збору, вста­новленої Кабінетом Міністрів України, складає: за одну марку акцизного збору для алкогольних напоїв — 0,037 грн. та за одну марку акцизного збору для тютюнових виробів — 0,022 грн. За­конодавством передбачено, що у разі ліквідації підприємства-виробника (імпортера) невикористані марки мають бути повер­нені продавцю без відшкодування їх вартості. Марки також зда­ються на відповідальне зберігання продавцеві за умови закінчен­ня у виробника терміну дії ліцензії на виробництво підакциз­ної продукції. Імпортер у разі неввезення продукції за форс-мажорними обставинами видає продавцю довідку Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу країни-нерезидента.

Впровадження нових марок акцизного збору спрямоване на підвищення ефективності оперативного контролю за виробницт­вом фальсифікованої підакцизної продукції та вдосконалення адміністрування за виробництвом і обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 

 

38