ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->5.2. Платники та об'єкт оподаткування мита

Податкова система

5.2. Платники та об'єкт оподаткування мита

 

Платниками мита є будь-які фізичні чи юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню.

Розрізняють три групи платників:

1)  резиденти України;

2)  нерезиденти у випадках:

а)   якщо здійснюється господарська діяльність через по­стійні представництва, зареєстровані на митній території України;

б)  проведення транзитних операцій, пов'язаних з переміщен­ням товарів транзитом через митну територію України;

3)  фізичні особи:

а) СПД, незалежно від суми експорту чи імпорту;

б)  громадяни, які здійснюють експорт чи імпорт понад вста­новлену законодавчо норму (еквівалент 240 доп.);

в)   які здійснюють імпорт автомобілів та автотранспортної техніки.

Об'єктом оподаткування є:

1)  митна вартість товарів, предметів, які переміщуються через митний кордон. Ця величина визначається в українських гривнях і включає:

а)  ціну контракту у валюті контракту, помноженій на офіцій­ний курс валюти контракту до валюти України, на день подання вантажно-митної декларації;

б) величину транспортних, інших затрат (страхування) до пункту перетину митного кордону.

В окремих випадках до об'єкта оподаткування, крім митної вартості, включають і митні збори.

2)  кількість товару в абсолютних вимірах, що переміщується через митний кордон України (якщо використовують ставки мита в євро).

5.3. Перелік товарів, які оподатковуються митом, і ставки мита

Єдиний митний тариф України передбачає застосування двох видів ставок: процентних та фіксованих (в євро на одиницю опо­даткування в кількісному вираженні).

Ставки мита є диференційованими. Крім того, залежно від країни походження товару можуть бути застосовані такі ставки:

1) преференційні — передбачають повне або часткове звіль­нення від оподаткування товарів, предметів із країн, які утворили з Україною митні союзи або спеціальні митні зони;

2)  пільгові — застосовуються до товарів, що походять із кра­їн, які користуються в Україні режимом найбільшого економіч­ного сприяння;

3)  повні — застосовуються до товарів, які походять з інших країн.

Перелік товарів, що підлягають митному оподаткуванню, є набагато ширшим, ніж у акцизного збору.

 

 

41